Uw gezondheidsverklaring

Eigen verklaring voor klein vaarbewijs en groot pleziervaartbewijs

Hieronder kunt u alvast de vragen lezen die u worden gesteld bij het invullen van een Gezondheidsverklaring voor het halen of houden van een rijbewijs voor klein vaarbewijs en groot pleziervaartbewijs.

1) Hoe kom ik aan een Eigen verklaring voor het klein vaarbewijs?

Een Eigen verklaring voor het klein vaarbewijs kunt u krijgen bij VAMEX. U kunt VAMEX onder andere bereiken via het e-mailadres: info@vamex.nl.   

2) Moet ik voor het klein vaarbewijs vaker gekeurd worden vanaf mijn 75e?

Nee, voor het klein vaarbewijs gelden geen leeftijdskeuringen.

3) Ik ben onlangs goedgekeurd voor mijn rijbewijs. Moet ik nu alsnog voor de beoordeling van mijn vaargeschiktheid een nieuwe Eigen verklaring indienen?

Ja, dat is verplicht. De Eigen verklaring voor het beoordelen van de vaargeschiktheid is een document van VAMEX. Het bevat deels andere vragen. De Eigen verklaring voor de vaargeschiktheid kunt u opvragen bij VAMEX of via info@vamex.nl.

4) Ik ben al eerder gekeurd voor het rijbewijs, mag ik de gegevens hiervan ook gebruiken voor het klein vaarbewijs?

Ja, dat mag. Op de achterkant van uw Eigen verklaring kunt u schrijven dat u de medisch adviseur toestemming geeft om uw rijbewijzendossier te raadplegen. Dit geeft overigens geen garantie dat er altijd een besluit over uw vaarbewijs kan worden genomen. Het CBR kan altijd om aanvullende informatie vragen.

5) Is de wetgeving voor het beoordelen van de vaargeschiktheid hetzelfde als voor het beoordelen van de rijgeschiktheid?

Nee, voor de beoordeling van de rijgeschiktheid en de beoordeling van de vaargeschiktheid gelden andere regels. Voor het vaststellen van de vaargeschiktheid geldt de Binnenvaartregeling: bijlage 6.1. Voor het beoordelen van de rijgeschiktheid geldt de Regeling eisen geschiktheid 2000.

6) Ik heb een medische aandoening, een functiebeperking en/of ik gebruik medicatie. Kom ik in aanmerking voor een klein vaarbewijs?

De normen voor het (behalen van) het vaarbewijs zijn te vinden in de Binnenvaartregeling: bijlage 6.1. Het is afhankelijk van uw situatie of u in aanmerking komt voor een klein vaarbewijs.

7) Ik heb voor mijn vaarbewijs een andere (termijn-)beperking dan voor mijn rijbewijs. Hoe kan dit?

Dit komt omdat er voor de beoordeling van de rijgeschiktheid andere regels gelden dan voor de beoordeling van de vaargeschiktheid.

8) Hoe lang duurt de beoordeling van de Eigen verklaring voor mijn klein vaarbewijs?

Wij proberen u binnen drie weken na ontvangst van uw Eigen verklaring schriftelijk te informeren. Dit kan een besluitbrief zijn, maar het is ook mogelijk dat u eerst een verzoek om aanvulling op de gegevens van de keurende arts krijgt of een verwijzing ontvangt voor nader (specialistisch) onderzoek.

9) Hoe lang is de Geneeskundige verklaring binnenvaart geldig?

De Geneeskundige verklaring is 3 maanden geldig. U heeft daarom drie maanden de tijd om deze bij VAMEX te verzilveren voor een vaarbewijs. Als u naast het klein vaarbewijs 1 ook het klein vaarbewijs 2 wilt halen, dan heeft u drie maanden de tijd om uw vaarbewijs 2 examen te behalen. Lukt dit niet binnen drie maanden, dan moet u voor het klein vaarbewijs 2 een nieuwe Eigen verklaring indienen.

10) Kan ik voordat ik het theorie-examen doe bij VAMEX al een Eigen verklaring indienen en me laten keuren?

Voorafgaand aan het examen kunt u niet al een Eigen verklaring indienen bij VAMEX. U kunt zich wel al vooraf laten keuren door een arts die is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Op de website van ILT kunt u de adressen van deze keuringsartsen vinden. Dit brengt extra kosten met zich mee.

    feedback