Gezondheidsverklaring

Naar welke specialist ga ik?

Wanneer kiest het CBR door welke medisch specialist ik gekeurd moet worden?

Bij veel aandoeningen kunt u naar uw eigen behandelaar, bijvoorbeeld nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten en visuele aandoeningen. Het betreft alle aandoeningen waarbij een behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan verstrekken. Het CBR kan op basis van deze informatie en de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 uw rijgeschiktheid beoordelen.

Bij sommige aandoeningen, zoals psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik is geen sprake van feitelijke informatie die de behandelaar kan doorgeven. In deze gevallen geeft de specialist een oordeel over de geschiktheid en wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Mag ik naar mijn behandelend specialist?

U mag bij een aandoening waarbij een behandelaar feitelijke informatie kan verstrekken altijd een recent rapport van een behandelend specialist insturen. De medisch adviseur beoordeeld of dit rapport voldoende informatie bevat voor de beoordeling. Is dat niet het geval dan ontvangt u bericht dat u alsnog gekeurd moet worden door een onafhankelijk specialist. NB: Uw behandelend specialist is niet verplicht een rapport op te stellen. Vraag uw specialist daarom altijd of hij het rapport wil opstellen.

Waarom kiest het CBR door welke medisch specialist ik gekeurd moet worden?

Wanneer u gekeurd moet worden voor uw rijbewijs, wordt er beoordeeld of u aan de rijbewijseisen voldoet. Daarbij staat verkeersveiligheid voorop. In de wet is daarom vastgelegd dat het CBR de specialist aanwijst als er een oordeel over de geschiktheid gevraagd wordt en dat deze specialist direct aan het CBR rapporteert. U wordt door het CBR altijd verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Rapport van de specialist

Voor het beoordelen van uw rijgeschiktheid heeft CBR het rapport van de specialist nodig. Wij adviseren u om met uw specialist af te spreken wanneer deze het rapport naar ons op stuurt. En navraag te doen bij uw specialist of het rapport verstuurd is. Zodra CBR het rapport en eventuele aanvullende informatie van de specialist heeft ontvangen, volgt binnen vier weken de beoordeling van uw aanvraag. Soms wordt u nog naar een andere specialist verwezen of moet u een rijtest doen.

Wilt u naar een andere specialist?

Het kan voorkomen dat u een goede reden heeft om naar een andere specialist te gaan dan de medisch specialist waarvoor u een verwijzing van het CBR heeft ontvangen. Bijvoorbeeld door een onprettige ervaring in het verleden. U kunt in zo'n geval direct na ontvangst van de verwijsbrief contact opnemen met het CBR. Wij bespreken dan de mogelijkheden met u voor een verwijzing naar een andere specialist. Houd u er wel rekening mee dat dit vertraging kan opleveren in de afhandeling van uw Gezondheidsverklaring. U wordt altijd verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Oogartsen

Moet u naar een oogarts en wordt u in de brief die u van het CBR krijgt niet verwezen naar een specifieke oogarts? Dan kunt u de oogarts zelf kiezen. Dat mag uw eigen oogarts zijn. De oogartsen in onderstaande lijst kunnen u meestal binnen twee weken keuren.