Gezondheidsverklaring

Moet ik naar een medisch specialist?

Bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u altijd naar een arts voor een rijbewijskeuring. U kunt zelf bepalen bij welke arts. Uw eigen huisarts doet dit meestal niet.

Heeft u een bepaald gezondheidsprobleem of beperking? Dan heeft het CBR een rapport nodig van een medisch specialist. Bijvoorbeeld als u epilepsie heeft of als u slecht ziet. Als dit nodig is, laten wij u dit weten in een bericht. De medisch specialist onderzoekt u. En geeft in een rapport een advies over uw geschiktheid om te rijden. De specialist stuurt het rapport naar het CBR. U mag het rapport altijd van tevoren inzien. Vraag uw specialist daarnaar. Wilt u liever niet dat de specialist het rapport naar het CBR stuurt? Zeg dat dan tegen de specialist. Die mag het rapport dan niet doorsturen. Wij kunnen in dat geval uw rijgeschiktheid niet beoordelen; u kunt dan geen rijexamen doen of rijbewijs verlengen.

In welke gevallen kan ik naar mijn eigen behandelend specialist?

Bij veel aandoeningen kunt u naar uw eigen behandelaar, bijvoorbeeld nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen. Het betreft alle aandoeningen waarbij een behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan verstrekken. Het CBR kan op basis van deze informatie en de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 uw rijgeschiktheid beoordelen. Bij sommige aandoeningen, zoals psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik is geen sprake van feitelijke informatie die de behandelaar kan doorgeven. In deze gevallen geeft de specialist een oordeel over de geschiktheid en wordt u door het CBR verwezen naar een specialist.

Vind uw arts

Bedrijfsartsen en arbodiensten

Wilt u uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), halen of vernieuwen? Dan moet u zich laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. Op de website van de SBCA vindt u een overzicht van gecertificeerde arbodiensten.
Voor bedrijfsartsen kunt u de Zorgkaart Nederland raadplegen.

Verwijzing naar een specialist

Dit is een overzicht met aandoeningen waarvoor (meestal) een nader specialistisch onderzoek nodig is door de neuroloog, psychiater, cardioloog, internist, longarts, specialist ouderengeneeskunde of oogarts. Het is mogelijk dat in uw geval de reden voor verwijzing niet in de lijst voorkomt.


Oogartsen die op korte termijn keuren

Voor een rijbewijskeuring kunt u zelf een oogarts kiezen. Dat mag uw eigen arts zijn. Als u wilt, kunt u ook een oogarts van deze lijst benaderen. Zij kunnen u meestal binnen twee weken keuren.


Laboratoria voor bloedafname

Als onderdeel van het onderzoek naar de geschiktheid moet u bloed laten afnemen. Hieronder staan de laboratoria die daarvoor geschikt zijn. Zij voldoen aan de eisen voor dit bijzondere type onderzoek. Hun uitslagen zijn het meest betrouwbaar, omdat zij de bepalingen voor het onderzoek op een acceptabele manier uitvoeren. De lijst is opgesteld aan de hand van adviezen uit de laboratoriumwereld zelf.


Artsen voor eerste keuring bij ADHD, ADD of autisme

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u - alléén voor praktijkexamen auto-, motor- of T-rijbewijs - direct een afspraak maken met een onafhankelijke arts voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces. Lees meer.

Met welke specialist

Wanneer kiest het CBR door welke medisch specialist ik gekeurd moet worden?

Bij veel aandoeningen kunt u naar uw eigen behandelaar, bijvoorbeeld nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen. Het betreft alle aandoeningen waarbij een behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan verstrekken. Het CBR kan op basis van deze informatie en de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 uw rijgeschiktheid beoordelen.

Bij sommige aandoeningen, zoals psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik is geen sprake van feitelijke informatie die de behandelaar kan doorgeven. In deze gevallen geeft de specialist een oordeel over de geschiktheid en wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Waarom kiest het CBR door welke medisch specialist ik gekeurd moet worden?

Wanneer u gekeurd moet worden voor uw rijbewijs, wordt er beoordeeld of u aan de rijbewijseisen voldoet. Daarbij staat verkeersveiligheid voorop. In de wet is daarom vastgelegd dat het CBR de specialist aanwijst als er een oordeel over de geschiktheid gevraagd wordt en dat deze specialist direct aan het CBR rapporteert. U wordt door het CBR altijd verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Rapport van de specialist

Voor het beoordelen van uw rijgeschiktheid heeft CBR het rapport van de specialist nodig. Wij adviseren u om met uw specialist af te spreken wanneer deze het rapport naar ons op stuurt. En navraag te doen bij uw specialist of het rapport verstuurd is. Zodra CBR het rapport en eventuele aanvullende informatie van de specialist heeft ontvangen, volgt binnen vier weken de beoordeling van uw aanvraag. Soms wordt u nog naar een andere specialist verwezen of moet u een rijtest doen.

Wilt u naar een andere specialist?

Het kan voorkomen dat u een goede reden heeft om naar een andere specialist te gaan dan de medisch specialist waarvoor u een verwijzing van het CBR hebt ontvangen. Bijvoorbeeld door een onprettige ervaring in het verleden. U kunt in zo'n geval direct na ontvangst van de verwijsbrief contact opnemen met het CBR. Wij bespreken dan de mogelijkheden met u voor een verwijzing naar een andere specialist. Houd u er wel rekening mee dat dit vertraging kan opleveren in de afhandeling van uw Gezondheidsverklaring. 

U wordt altijd verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet. 

Oogarts kunt u zelf kiezen

Als u bent verwezen naar een oogarts mag u altijd zelf kiezen. Deze oogartsen keuren op korte termijn, binnen twee weken.

feedback