Gezondheidsverklaring

Moet ik naar een arts of medisch specialist?

Soms heeft het CBR niet genoeg aan de informatie uit uw Gezondheidsverklaring. Dan heeft het CBR van een arts of van een specialist extra informatie nodig. We vragen u dan om 1 of meer onderzoeken te laten doen. Bijvoorbeeld als u epilepsie heeft of als u slecht ziet. U krijgt daarvoor een verwijzing naar een arts of medisch specialist.

Hoe werkt het precies?

U maakt zelf de afspraak met de arts of specialist voor de rijbewijskeuring. Heeft u meerdere verwijzingen? Dan kunt u deze soms door dezelfde arts of specialist laten invullen. Neem uw bericht(en), alle formulieren en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

In uw verwijsbrief vindt u ZD code(s). Met deze code(s) kan de arts of specialist uw documenten digitaal invullen en versturen naar het CBR, dat gaat sneller dan per post.

De arts of specialist onderzoekt u en stuurt zijn rapport naar het CBR. U mag het rapport altijd van tevoren bekijken. Vraag ook een kopie voor uw eigen administratie. Wilt u liever niet dat het rapport wordt doorgestuurd naar het CBR? Zeg dat dan tegen uw arts of specialist. Die mag het rapport dan niet doorsturen. Wij kunnen dan niet beoordelen of u veilig kunt rijden. U kunt uw rijbewijs dan niet verlengen, ook kunt u geen praktijkexamen doen.

Als wij alle informatie van uw medisch specialist of keuringsarts binnen hebben, gaan wij aan de slag met uw beoordeling. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie van ons. Via Mijn CBR kunt u op elk moment de status van uw medische keuring bekijken.

Vind uw arts

Kan ik naar mijn eigen (huis)arts?

Wilt u graag naar uw eigen (huis)arts om de vragenlijsten of het keuringsverslag 75+ in te laten vullen? Overleg dan met uw (huis)arts of deze de informatie aan het CBR wilt doorsturen. Meestal doet uw huisarts dit niet zelf, maar kan deze wel een arts aanraden. U kunt ook op internet zoeken naar een keuringsarts. Wij kunnen u helaas geen namen of adresgegevens geven van een arts. U moet deze arts zelf zoeken. Vraag eventueel een familielid om hulp.

Bedrijfsartsen en arbodiensten

Wilt u uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), halen of vernieuwen? Dan moet u zich laten keuren door een bedrijfsarts of door een arts van een gecertificeerde arbodienst. Bij sommige opleiders komt de arts op locatie, vraag uw opleider hiernaar.

De adressen van geschikte artsen vindt u op:

  • de website van de ZFB als u een overzicht van bedrijfsartsen zoekt.
  • de website van de SBCA als u een overzicht van artsen van een arbodienst zoekt. Als een arbodienst geen onderzoek doet voor het rijbewijs, staat er achter de naam ‘geen rijbewijskeuringen’.

Oogartsen

Moet u naar een oogarts en wordt u in de brief die u van het CBR krijgt niet verwezen naar een specifieke oogarts of de specialistenzoeker? Dan kunt u de oogarts zelf kiezen. Dat mag uw eigen oogarts zijn. De oogartsen in onderstaande lijst kunnen u meestal binnen 2 weken keuren.

Laboratoria voor bloed- of urineafname

Als u een bloedonderzoek moet laten doen om uw rijgeschiktheid te laten beoordelen (bijv. bij alcohol en drugs onderzoeken), kunt terecht bij een van de laboratoria uit de lijst hieronder. Deze laboratoria voeren het onderzoek op de afgesproken manier uit waardoor de resultaten het meest betrouwbaar zijn.

Bloed en urineonderzoek: kies het juiste laboratorium

Specialist

Verwijzing naar een specialist

In uw verwijsbrief staat waarom u naar een specialist moet.

Hieronder vindt u een overzicht met veel voorkomende aandoeningen waarvoor (meestal) een nader specialistisch onderzoek nodig is door de neuroloog, psychiater, cardioloog, internist, longarts, vaatchirurg, specialist ouderengeneeskunde of oogarts. Het is mogelijk dat de reden voor uw verwijzing niet in de lijst staat.

Verwijziging naar medisch specialist

Wanneer kan ik naar mijn eigen behandelend specialist?

Bij veel aandoeningen kunt u naar uw eigen behandelaar, bijvoorbeeld bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten en oogaandoeningen. Het gaat om alle aandoeningen waarbij een behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan verstrekken. Het CBR kan op basis van deze informatie en de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 beoordelen of u veilig de weg op kunt.

Bij sommige aandoeningen, zoals psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik is geen sprake van feitelijke informatie die de behandelaar kan doorgeven. In deze gevallen geeft de specialist een oordeel over de geschiktheid en wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist. Wilt u liever naar een andere specialist dan de specialist waarnaar u bent doorverwezen, neem dan contact op met het CBR om dit door te geven. Wij bespreken dan de mogelijkheden met u en sturen u een nieuwe verwijzing.

Waarom verwijst het CBR naar onafhankelijke specialisten?

Het is belangrijk dat de keuring voor uw rijbewijs gebeurt door een onafhankelijk specialist. Dit is een specialist waarbij u niet onder behandeling bent. De onafhankelijk specialist kan uw keuring beter beoordelen. Daarom staat in de wet dat het CBR kiest door welke specialist u wordt gekeurd. Deze specialist kent de rijbewijseisen goed en is op de hoogte van de aanpak van het CBR. Zo weet u zeker dat in het keuringsrapport van de specialist alle informatie staat die het CBR nodig heeft. Wij sturen u altijd naar een specialist die kennis heeft van dat waarvoor u gekeurd moet worden.

Wilt u naar een andere specialist?

Het kan zijn dat u liever naar een andere specialist gaat dan de specialist waarnaar u bent doorverwezen. In de meeste situaties kan dat, u leest er hier meer over.