Gezondheidsverklaring

Machtigingsformulier bij een CBR-procedure

Het CBR mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven. Dit soort gegevens verstrekken we alleen aan de betrokken persoon zelf. Wilt u toch namens iemand anders zaken regelen bij het CBR? Bijvoorbeeld namens iemand anders een klacht indienen, een cursus of onderzoek inplannen of informatie voor iemand opvragen? Dan moet deze persoon u machtigen. Wij verzoeken u om een machtigingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Zowel uzelf als diegene door wie u gemachtigd wilt worden, ondertekenen het formulier. Het adres waar u het ingevulde machtigingsformulier naartoe kunt sturen vindt u onderaan het formulier.

Na de verwerking van het machtigingsformulier ontvangen zowel degene door wie u gemachtigd wilt worden als u de correspondentie met betrekking tot de Mededelingenprocedure of Gezondheidsverklaring. Het kan voorkomen dat u niet van alle correspondentie een kopie ontvangt. Daarom adviseren wij degene door wie u gemachtigd wilt worden om van alle correspondentie die hij/zij ontvangt, ook een kopie aan u te overhandigen. De correspondentie rondom het klachtproces wordt alleen gestuurd naar de gemachtigde.

Let op! Sla het formulier op uw computer op, voordat u het invult. Open het daarna en start dan pas met invullen.


Voor het verwerken van het machtigingsformulier hebben wij 2 werkdagen nodig, houd daar rekening mee wanneer u contact opneemt.