Gezondheidsverklaring

Kosten Gezondheidsverklaring en keuring

Waarschuwing: pas op voor misleidende website
Er zijn meerdere misleidende websites actief die beweren hulp te bieden bij het kopen van een Gezondheidsverklaring of het invullen daarvan. In werkelijkheid moet u daarna alsnog naar de website van het CBR voor de echte Gezondheidsverklaring. Hierdoor verdubbelen de kosten. Regel de Gezondheidsverklaring altijd veilig via de website van het CBR.

Wat kost de Gezondheidsverklaring?

De Gezondheidsverklaring kost € 41,00.


Zo betaalt u mee aan de kosten die het CBR maakt voor:

  • De beoordeling van uw rijgeschiktheid;
  • Een eventuele rijtest;
  • Eventuele adviezen over aanpassingen aan uw auto of motor.

Daar kunnen kosten bijkomen die u aan de betreffende partij betaalt. Bijvoorbeeld voor:

  • Medische onderzoeken (bijvoorbeeld voor onderzoek bij een keurend arts, bedrijfsarts of medisch specialist);
  • Huur van een lesauto als u een rijtest moet doen;
  • Uw rijbewijs en pasfoto’s voor het rijbewijs.

Wat kost een rijbewijskeuring?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor rijbewijskeuringen vast en bepaalt hiermee hoeveel een rijbewijskeuring door een huisarts of medisch specialist maximaal mag kosten. Er mag wel minder in rekening gebracht worden, maar niet meer. De kosten zijn afhankelijk van de daadwerkelijk bestede keuringstijd (directe tijd) en de benodigde tijd voor voorbereiding en schrijven van het keuringsrapport (indirecte tijd).

Uitleg kosten huisarts

Uitleg kosten keuring door medisch specialist anders dan neuroloog of psychiater
Uitleg kosten keuring door neuroloog of psychiater

U regelt de betaling van de keuring dus zelf met uw arts of specialist en niet met het CBR. Wij adviseren klanten wel om vooraf een prijsopgave aan de arts of specialist te vragen en bij betaling een gespecificeerde factuur. U vindt meer informatie over tarieven van rijbewijskeuringen op nza.nl.

Extra onderzoeken

Soms levert de rijbewijskeuring niet alle informatie op die het CBR nodig heeft. Dan verwijzen wij u door voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De kosten voor aanvullende onderzoeken moet u zelf betalen. Vraag voor u de afspraak maakt wat de kosten zijn.