Herkeuring aanvragen of bezwaar maken

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van het CBR?

Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u een herkeuring aanvragen of bezwaar maken. U moet wel kiezen, u kunt niet een herkeuring aanvragen en tegelijk bezwaar maken.

Herkeuring

U kunt een herkeuring aanvragen als u het niet eens bent met de medische gegevens zoals die in ons besluit staan. U vraagt dan om een verwijzing naar een andere arts voor een nieuw onderzoek. Bij een herkeuring wijst het CBR een specialist aan die u kunt bezoeken. De kosten van dit onderzoek betaalt u zelf. Daarna nemen wij een nieuw besluit. Als u nog niet tevreden bent met dat nieuwe besluit, kunt u daartegen bezwaar maken.

Zo doet u een verzoek om herkeuring

Schrijf een mail of brief waarin u vraagt om een herkeuring. Vermeld hierin ook uw naam, adres, telefoonnummer en kenmerk van de brief met ons besluit.

Verzoek opsturen

Mail uw verzoek binnen vier weken na de datum van het besluit naar: herkeuringen@cbr.nl

Let op: Wij adviseren u geen medische en/of privacygevoelige informatie per mail te verzenden.

Of verstuur uw brief binnen vier weken na de datum van het besluit naar:

CBR Herkeuringen

Postbus 3014

2280 GA Rijswijk

Wanneer krijgt u bericht?

U krijgt binnen vier weken een brief met onze reactie op uw verzoek. Dat kan een verwijzing naar een andere arts zijn, maar ook een brief met extra uitleg dat een nieuwe keuring voor u niet veel zin heeft.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar maakt kunt u ons het beste eerst even bellen. Dan bespreken we samen het besluit en uw bezwaren. Ons telefoonnummer is 088 227 77 00, kies optie 1. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt eenvoudig bezwaar maken door het formulier Bezwaar maken tegen besluit volledig in te vullen, te printen, ondertekenen en naar ons op te sturen. Het juiste adres vindt u onderaan het formulier na aanvinken tegen welk besluit u bezwaar maakt.

Maakt iemand anders bezwaar voor u?

Iemand anders mag het bezwaarschrift voor u schrijven en indienen. Maar alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit doet u met een machtigingsformulier. Een advocaat of professionele rechtshulpverlener hoeft u niet te machtigen.

Op tijd sturen

Stuur uw bezwaarschrift naar ons op binnen 6 weken vanaf de datum van het besluit. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift op tijd is. Anders mogen we uw bezwaar niet meer behandelen.

Tip: verstuur uw bezwaarschrift aangetekend. Dan weet u zeker dat we het ook echt ontvangen.

Wanneer krijg u bericht over uw bezwaar?

Binnen een week ontvangt u een eerste reactie van ons. Als we uw telefoonnummer hebben, bellen we u om uw bezwaar te bespreken. Heeft u na een week nog niks gehoord? Belt u ons dan even, zodat we uw bezwaren alsnog kunnen bespreken. Wanneer het ons niet lukt om uw bezwaar telefonisch te bespreken, sturen wij u een brief. Als dit wenselijk is, nodigen we u uit voor een hoorzitting op ons kantoor in Rijswijk. Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder toelichten en kunnen wij u vragen stellen.

We behandelen uw bezwaar binnen twaalf weken. Soms hebben we meer tijd nodig. Dan mogen we de beslissing nog zes weken uitstellen. We houden u in elk geval op de hoogte van wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Let op: terwijl we uw bezwaar behandelen, blijft het besluit in stand. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, blijft uw rijbewijs dus ongeldig.