Gezondheidsverklaring

De Gezondheidsverklaring en het rijbewijs voor meerdere voertuigen

Op de Gezondheidsverklaring of in Mijn CBR kunt u aangeven voor welke voertuigen u de verklaring invult. Wilt u uw autorijbewijs, eventueel met aanhanger, motor- of T-rijbewijs vernieuwen? Dan vult u één Gezondheidsverklaring in. Wilt u een rijbewijs voor vrachtauto of bus én voor een auto of motor? Dan vult u één Gezondheidsverklaring CDE in.

Groot rijbewijs niet nodig?

Voor CDE-rijbewijzen zijn de eisen strenger en moet u voor elke verlenging gekeurd worden. Heeft u een groot rijbewijs? Maar wilt u (tijdelijk) geen vrachtauto of bus meer rijden? Dan kunt u er voor kiezen om alleen uw rijbewijs voor auto of motor te vernieuwen. U hoeft dan geen keuring voor uw groot rijbewijs te ondergaan.

Wilt u na verloop van tijd toch weer uw groot rijbewijs gebruiken? Dan vult u op dat moment een 'Gezondheidsverklaring CDE' in en moet u alsnog gekeurd worden. U hoeft niet opnieuw examen te doen.

Waarom strengere eisen voor CDE-rijbewijshouders?

Er zijn twee groepen rijbewijshouders:

  • Groep 1: hieronder vallen de rijbewijscategorieën motor (A), auto (B) en tractor (T).
  • Groep 2: hieronder vallen de rijbewijscategorieën vrachtauto (C) en bus (D).

De eisen voor de medische rijgeschiktheid voor groep 2 (vrachtauto en bus) rijbewijshouders zijn strenger. Hier zijn drie redenen voor.

  1. Vanwege een grotere massa van het voertuig (vrachtauto en bus) vormen bestuurders van deze voertuigen een groter risico voor anderen.
  2. Vanwege het feit dat zij passagiers vervoeren vormen bestuurders van deze voertuigen (bussen) een groter risico voor anderen.
  3. Vanwege het feit dat zij gemiddeld meer uren op de weg doorbrengen is de kans dat zich een medische situatie voordoet terwijl men aan het rijden is, groter.