Vrachtautorijbewijs halen

Vrachtauto rijbewijs C1

Met een Vrachtauto rijbewijs C1 mag u een motorrijtuig besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) tussen de 3500 kg en 7500 kg bedraagt.

Let op! Met een Vrachtauto rijbewijs C1 mag u géén beroepsmatig vervoer verrichten. Daarvoor moet u een Vrachtauto rijbewijs C1 met code 95 halen.

Geldigheid

  • Het Vrachtauto rijbewijs C1 is maximaal 5 jaar geldig.
  • Om uw C1-rijbewijs te vernieuwen, moet u onder andere een Gezondheidsverklaring indienen.
Kijk voor meer informatie over het rijbewijs en code 95 op de website van de RDW. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente. Een aantal gemeenten houdt een proef, waarbij u een rijbewijs digitaal kunt aanvragen als u er een rijbewijscategorie bij krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Voorwaarden Vrachtauto rijbewijs C1

Voordat u een Vrachtauto rijbewijs C1 kunt aanvragen, moet u onder andere aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Minimum leeftijd

Voor het aanvragen van het C1 rijbewijs zonder code 95 moet u minimaal 18 jaar zijn.

Rijbewijs B

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.


Gezondheidsverklaring

Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Gezondheidsverklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.  Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Te behalen examens

Examen Vrachtauto rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1 light)Examen Vrachtauto rijbewijs – theorie deel 2, administratie (R2C) Examen Vrachtauto Examen Vrachtauto C1 praktijk (C1)

U mag het praktijkexamen Vrachtauto C1 doen, zodra u de theorie-examens RV1-light en R2C heeft gehaald.

Als u binnen twee jaar slaagt voor de theorie- en praktijkexamens wordt er een Verklaring van rijvaardigheid naar de RDW verstuurd. Deze is 3 jaar geldig. 

Afhankelijk van het voertuig waarmee u uw praktijkexamen aflegt, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs. Legt u het examen af met een voertuig met (semi-) automatische schakeling, dan krijgt u de code automaat. Legt u het examen af op een voertuig met volledige handschakeling, dan krijgt u geen code automaat.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor enkele van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

Opleiders


Er zijn verschillende opleiders, bij wie u een opleiding voor het C-rijbewijs kunt volgen. Zie de rijschoolzoeker.

feedback