Vrachtautorijbewijs halen

Vrachtauto rijbewijs (C1 met code 95)

Met een Vrachtauto rijbewijs C1 met code 95 mag u een motorrijtuig besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) tussen de 3500 kg en 7500 kg bedraagt. Met een Vrachtauto rijbewijs C1 met code 95 mag u beroepsmatig vervoer verrichten.

Geldigheid

  • Het vrachtautorijbewijs C1 met code 95 is maximaal 5 jaar geldig.
  • Om uw C1-rijbewijs te vernieuwen moet u onder andere een Gezondheidsverklaring indienen.
  • Als u uw code 95 wilt verlengen, moet u nascholingscursussen volgen.

Kijk voor meer informatie over het rijbewijs en code 95 op de website van de RDW. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente. Een aantal gemeenten houdt een proef, waarbij u een rijbewijs digitaal kunt aanvragen als u er een rijbewijscategorie bij krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Voorwaarden Vrachtauto rijbewijs C1 met code 95

Voordat u een Vrachtauto rijbewijs C1 met code 95 kunt aanvragen, moet u onder andere aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Minimum leeftijd

Voor het aanvragen van het C1 rijbewijs met code 95 moet u minimaal 18 jaar zijn.

Rijbewijs B

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gezondheidsverklaring

Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Gezondheidsverklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.  Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Te behalen examens

Examen Vrachtauto rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek light (RV1-light)Examen Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie (V2C)Examen Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases (V3C)Vakbekwaamheid C1 Praktische toets (VPTC)Vakbekwaamheid C1 Toets besloten terrein (VPBC1) of Toets simulator C1Examen Vrachtauto C1 praktijk (C1)

U mag het praktijkexamen Vrachtauto C1 praktijk doen, zodra u de theorie-examens RV1 Light en V2C heeft gehaald. Het theorie-examen V3C, de praktische toets C1 en de toets besloten terrein of de toets simulator C1 mogen voor of na het praktijkexamen C1 worden afgelegd. De praktische toets C1 wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider. Ook de toets besloten terrein C1 en de toets simulator C1 wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider.

Als u binnen twee jaar slaagt voor alle theorie-examens, de toetsen en het praktijkexamen wordt er een Verklaring van Rijvaardigheid en Verklaring van Vakbekwaamheid naar de RDW verstuurd. Deze zijn 3 jaar geldig.

Afhankelijk van uw praktijkexamen, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor enkele van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

Opleiders


Er zijn verschillende opleiders, bij wie u een opleiding voor het C-rijbewijs kunt volgen. Zie de rijschoolzoeker.

feedback