Vrachtauto rijbewijs (C met code 95)

ROC Examen Vrachtauto rijbewijs theorie met code 95 deel 2, Administratie (V2C)

Voor ROC scholieren die hun rijbewijs C1 of C willen halen met code 95.

De kandidaat krijgt onder andere vragen over:

  • veiligheidsaspecten
  • milieuaspecten
  • relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • relevante bepalingen in de vervoerswetgeving

Wat wordt getoetst?

V2C-1: eindtermen 1, 2, 3, 4
V2C-2: eindtermen 5, 6
V2C-3: eindtermen 7, 8, 9

Toetsing volgens de vastgestelde exameneisen
De overheid heeft beperkende maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De inhoud van de examens is niet afgestemd op deze tijdelijke maatregelen. Dit geldt onder andere voor de rij- en rusttijden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de rij- en rusttijden op enkele onderdelen tot 1 juni versoepeld. De examens worden niet aangepast op deze tijdelijke maatregel. In de examens worden de reguliere bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Verordening (EG) nr. 561/2006) getoetst.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen bestaat uit 3 modules
V2C-1 bestaat uit 16 vragen (24 minuten)
V2C-2 bestaat uit 19 vragen (29 minuten)
V2C-3 bestaat uit 15 vragen (23 minuten)

Kijk hier voor een algemene uitleg over het theorie-examen.
Het examen bestaat voor een groot deel uit meerkeuzevragen. Daarnaast zijn er ook nieuwe vraagsoorten in het examen opgenomen. Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe vraagsoorten in de examens.

Wat zijn de toelatingseisen?


De kandidaat moet minimaal 17 jaar zijn.

Wat moet de kandidaat meenemen naar het examen?

  • de examenoproep

Op de computer zit een rekenmachine, die de kandidaat tijdens het examen mag gebruiken

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

De kandidaat is geslaagd als hij of zij van:
V2C-1 minimaal 13 vragen goed heeft beantwoord
V2C-2 minimaal 15 vragen goed heeft beantwoord
V2C-3 minimaal 12 vragen goed heeft beantwoord

Wanneer krijgt de kandidaat de uitslag?

Na het examen ziet de kandidaat meteen de uitslag op het scherm. Als het
e-mailadres van de kandidaat bij ons bekend is, krijgt hij of zij de uitslag ook
per e-mail.

Hoelang is de uitslag van het examen geldig?

De uitslag is 2 jaar geldig.

Kan de kandidaat een examen met extra tijd of individueel begeleid examen doen?

Ja


Kijk hier voor informatie over examen met extra tijd en individueel begeleid examen.

Wat kost het examen (per module)?

€ 16,75

Toeslag bij extra tijd: € 11,00

Toeslag bij individueel begeleid examen (t/m 60 minuten): € 33,30

Hoe kan er gereserveerd worden?

Reserveren via Top

Meer informatie en examenvoorwaarden

Kijk op

Beroepsexamen doen
Voor toelating tot het praktijkexamen moeten in ieder geval de modules V2C-1
en V2C-2 met positief resultaat zijn afgerond.

Informatie over het aanvragen van het rijbewijs .

feedback