Vrachtautorijbewijs halen

Vrachtauto rijbewijs (C met code 95)

Met een Vrachtauto rijbewijs C mag u een motorrijtuig besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt.

Let op! Met een Vrachtauto rijbewijs C mag u géén beroepsmatig vervoer verrichten. Daarvoor moet u een Vrachtauto rijbewijs C met code 95 halen.

Geldigheid

  • Het Vrachtauto rijbewijs C is maximaal 5 jaar geldig.
  • Om uw C-rijbewijs te vernieuwen, moet u onder andere een Gezondheidsverklaring indienen.
  • Als u uw code 95 wilt verlengen, moet u nascholingscursussen volgen.

Kijk voor meer informatie over het rijbewijs en code 95 op de website van de RDW. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente. Een aantal gemeenten houdt een proef, waarbij u een rijbewijs digitaal kunt aanvragen als u er een rijbewijscategorie bij krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Voorwaarden Vrachtauto rijbewijs C met code 95

Voordat u een Vrachtauto rijbewijs C met code 95 kunt aanvragen, moet u onder andere aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Minimum leeftijd

Voor het aanvragen van het C rijbewijs met code 95 moet u minimaal 18 jaar zijn.

Rijbewijs B

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gezondheidsverklaring

Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Gezondheidsverklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.  Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Te behalen examens

Examen Vrachtauto rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1)Examen Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie (V2C)Examen Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases (V3C)Vakbekwaamheid C1/C Praktische toets (VPTC1/VPTC)Vakbekwaamheid C Toets besloten terrein (VPBC) of Toets simulator CExamen Vrachtauto C praktijk (C)

U mag het praktijkexamen Vrachtauto C praktijk doen, zodra u de theorie-examens RV1 en V2C heeft gehaald. Het theorie-examen V3C, de praktische toets C en de toets besloten terrein of  de toets simulator C mogen voor of na het praktijkexamen C worden afgelegd. De praktische toets C wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider Praktische toets. Ook de toets besloten terrein C en de toets simulator C wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider Toets besloten terrein.

Als u binnen twee jaar slaagt voor alle theorie-examens, de toetsen en het praktijkexamen wordt er een Verklaring van Rijvaardigheid en een Verklaring van Vakbekwaamheid naar de RDW verstuurd. De Verklaring van Rijvaardigheid is 3 jaar geldig.

Afhankelijk van het voertuig waarmee u uw praktijkexamen aflegt, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs. Legt u het examen af met een voertuig met (semi-) automatische schakeling, dan krijgt u de code automaat. Legt u het examen af op een voertuig met volledige handschakeling, dan krijgt u geen code automaat. 

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor enkele van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

Opleiders

Er zijn verschillende opleiders, bij wie u een opleiding voor het C-rijbewijs kunt volgen. Zie: Kies een goede opleider

feedback