Vrachtautorijbewijs halen

Vrachtauto rijbewijs (C met code 95)

Met een vrachtauto rijbewijs C mag u een motorrijtuig besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt.

Let op! Met een vrachtauto rijbewijs C mag u géén beroepsmatig vervoer verrichten. Daarvoor moet u een vrachtauto rijbewijs C met code 95 halen.

Geldigheid

  • Het vrachtauto rijbewijs C is maximaal 5 jaar geldig.
  • Om uw C-rijbewijs te vernieuwen, moet u onder andere een Gezondheidsverklaring indienen.
  • Als u uw code 95 wilt verlengen, moet u nascholingscursussen volgen.
Kijk voor meer informatie over het rijbewijs en code 95 op de website van de RDW. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente. Een aantal gemeenten houdt een proef, waarbij u een rijbewijs digitaal kunt aanvragen als u er een rijbewijscategorie bij krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Voorwaarden vrachtauto rijbewijs C met code 95

Voordat u een vrachtauto rijbewijs C met code 95 kunt aanvragen, moet u onder andere aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Minimum leeftijd

Voor het aanvragen van het C-rijbewijs met code 95 moet u minimaal 18 jaar zijn.

Rijbewijs B

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gezondheidsverklaring

Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Gezondheidsverklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.  Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Te behalen examens

Examen rijbewijs en vakbekwaamheid module 1-C (RVM1-C)Examen vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)Examen vakbekwaamheid module 3-C (VM3-C)Vakbekwaamheid C praktische toets (VPTC)Vakbekwaamheid C toets besloten terrein (VPBC) of toets simulator CExamen vrachtauto C Praktijk (C)

  • U moet het theorie-examen RVM1-C behalen, voordat u de andere theorie-examens kunt reserveren.
  • U mag het praktijkexamen vrachtauto C1 praktijk doen, zodra u het theorie-examen RVM1-C1 heeft gehaald.
  • De theorie-examens VM2-C en VM3-C mogen voor of na het praktijkexamen worden afgelegd.
  • De praktische toets C1 en de toets besloten terrein of de toets simulator C1 mogen voor of na de theorie-examens en het praktijkexamen worden afgelegd.
  • De praktische toets C wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider Praktische toets.
  • Ook de toets besloten terrein C en de toets simulator C wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider Toets besloten terrein.

Tot 14 september 2022 was het mogelijk om de examens ‘oude stijl’ te doen. Als u al één of meerdere examens oude stijl heeft behaald, kunt u ook gebruik maken van de overgangsregeling. Vul de wizard in om te zien welk examen u nog moet doen. De overgangsexamens blijven tot 1 juli 2024 beschikbaar. U kunt uw examentraject afronden zonder dat uw oude examens verloren gaan.

Als u binnen twee jaar slaagt voor alle theorie-examens, de toetsen en het praktijkexamen wordt er een Verklaring van Rijvaardigheid en een Verklaring van vakbekwaamheid naar de RDW verstuurd. De Verklaring van rijvaardigheid is 3 jaar geldig.

Afhankelijk van het voertuig waarmee u uw praktijkexamen aflegt, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs. Legt u het examen af met een voertuig met (semi-) automatische schakeling, dan krijgt u de code automaat. Legt u het examen af op een voertuig met volledige handschakeling, dan krijgt u geen code automaat. 

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor enkele van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

Opleiders

Er zijn verschillende opleiders, bij wie u een opleiding voor het C-rijbewijs kunt volgen. Zie de rijschoolzoeker.