Vrachtautorijbewijs halen

Rijbewijs C/CE met vermelding AUTOMAAT

Voor kandidaten met een B-rijbewijs zonder automaatcode zijn er vanaf 1 april 2014 meer mogelijkheden om een rijbewijs C of CE te halen zonder automaatbeperking. Deze kandidaten kunnen het examen afleggen op een vrachtauto met volledige handschakeling maar ook op een vrachtauto die is uitgerust met een gerobotiseerde of semi-automatische gangwissel. Deze vrachtauto moet dan wel voorzien zijn van een schakelaar of hendel waarmee de bestuurder blijvend invloed kan uitoefenen op de gangwissel van het motorrijtuig.

De wijziging geldt niet voor de rijbewijscategorie√ęn C1, C1E.

Zie onderstaand stroomschema met de mogelijkheden om uw automaatbeperking op te heffen.

Deze worden hieronder verder uitgelegd.

Rijbewijs zonder automaatbeperking - examen op een vrachtauto met volledige handschakeling

Gedurende het volledige praktijkexamen moet de kandidaat aantonen in staat te zijn de versnelling te kiezen die past bij de (verkeers)situatie. Daarnaast moet de kandidaat voldoen aan alle andere eisen die gesteld worden (meer informatie vindt u bij Examen Vrachtauto C1 / C praktijk)

Rijbewijs zonder automaatbeperking - examen op een vrachtauto met een gerobotiseerde of semi-automatische gangwissel

Tijdens het inleidend gesprek zal de kandidaat gevraagd worden wat voor rijbewijs hij wil halen - een schakel of automaat rijbewijs. Als de kandidaat kiest voor een schakel rijbewijs wordt in het examen een onderdeel opgenomen waarin de kandidaat gedurende enige tijd de gelegenheid krijgt om manueel te schakelen bij het optrekken en afremmen - bijvoorbeeld bij het naderen van rotondes en /of kruispunten, op invoeg- of uitvoegstroken of op hellingen of afdalingen. De examinator geeft aan wanneer er wordt overgestapt op manuele schakeling en wanneer hij voldoende heeft gezien om daarover een oordeel te geven, en er dus weer overgegaan kan worden naar automatische schakeling.

Examen op een vrachtauto met een gerobotiseerde of semi-automatische gangwissel

Toont de kandidaat tijdens het examen aan het onderdeel manueel schakelen voldoende te beheersen en hij voldoet aan de overige eisen van het praktijkexamen dan stuurt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid zonder automaatbeperking (code 78) naar de RDW.
Als de kandidaat het onderdeel manueel schakelen onvoldoende beheerst of er voor kiest dit onderdeel niet uit te voeren (en hij voldoet wel aan de overige exameneisen) dan stuurt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid met automaatbeperking (code 78) naar de RDW.

Opheffen automaatbeperking

Net als in de huidige situatie kan een kandidaat de automaatbeperking bij een al afgegeven rijbewijscategorie opheffen door het praktijkexamen in zijn geheel opnieuw af te leggen.