Vrachtautorijbewijs halen

Vrachtauto rijbewijs C

Met een vrachtauto rijbewijs C mag u een motorrijtuig besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt.

Let op! Met een vrachtauto rijbewijs C mag u géén beroepsmatig vervoer verrichten. Daarvoor moet u een vrachtauto rijbewijs C met code 95 halen.

Geldigheid

  • Het vrachtauto rijbewijs C is maximaal 5 jaar geldig.
  • Om uw C-rijbewijs te vernieuwen, moet u onder andere een Gezondheidsverklaring indienen.
Kijk voor meer informatie over het rijbewijs en code 95 op de website van de RDW. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente. Een aantal gemeenten houdt een proef, waarbij u een rijbewijs digitaal kunt aanvragen als u er een rijbewijscategorie bij krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Voorwaarden vrachtauto rijbewijs C

Voordat u een vrachtauto rijbewijs C kunt aanvragen, moet u onder andere aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Minimum leeftijd

Voor het aanvragen van het C-rijbewijs zonder code 95 moet u minimaal 21 jaar zijn.

U moet minimaal 18 jaar zijn om het C-rijbewijs met code 95 aan te vragen.

Rijbewijs B

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gezondheidsverklaring

Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Gezondheidsverklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.  Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Te behalen examens


Examen rijbewijs en vakbekwaamheid module 1-C (RVM1-C)Examen vrachtauto C praktijk (C)

U mag het praktijkexamen vrachtauto C doen, zodra u het theorie-examen RVM1-C heeft gehaald.

Tot 14 september 2022 was het mogelijk om de examens ‘oude stijl’ te doen. Als u al één examen oude stijl heeft behaald, kunt u ook gebruik maken van de overgangsregeling. Vul de wizard in om te zien welk examen u nog moet doen. De overgangsexamens blijven tot 1 juli 2024 beschikbaar. U kunt uw examentraject afronden zonder dat uw oude examens verloren gaan.

Als u binnen twee jaar slaagt voor de theorie- en praktijkexamens wordt er een Verklaring van rijvaardigheid naar de RDW verstuurd. Deze is 3 jaar geldig. 

Afhankelijk van uw praktijkexamen, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor enkele van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

Opleiders

Er zijn verschillende opleiders, bij wie u een opleiding voor het C-rijbewijs kunt volgen. Zie de rijschoolzoeker.