Nieuwe examenstructuur

Overgangsregeling

Heeft u voor 1 juli 2022 al één of meer theorie-examens voor het vrachtautorijbewijs behaald, dan komt u in aanmerking voor de overgangsregeling. In de overzichten hieronder ziet u welke examens u na 1 juli 2022 nog moet doen.

Overgangsregeling rijbewijstraject C1 (OR-C1)

Al behaald U moet nog doen
RV1-light Overgangsexamen Rijbewijs C1 (OR-C1) (Lading en Administratie)
R2C RVM1-C1 (Verkeer, Techniek, Lading, Administratie)

Overgangsregeling rijbewijstraject C (OR-C)

Al behaald U moet nog doen
RV1 Overgangsexamen Rijbewijs C (OR-C) (Lading en Administratie)
R2C RVM1-C (Verkeer, Techniek, Lading, Administratie)

Overgangsregeling vakbekwaamheid C1 (OV-C)

Al behaald U moet nog doen
RV1-light VM2-C en VM3-C (Techniek, Lading en Administratie)
V2C en V3C Overgangsexamen Vakbekwaamheid C (OV-C) (Verkeer, Techniek Module 2)

In het overgangsexamen wordt Techniek uit module 1 niet specifiek getoetst, maar wel als bekend verondersteld

Al behaald U moet nog doen
RV1-light + V2C VM2-C (Techniek, Lading)
RV1-light + V3C VM2-C (Techniek, Lading)
V2C RVM1-C1 en VM2-C (Verkeer, Techniek, Lading)
V3C RVM1-C1 en VM2-C (Verkeer, Techniek, Lading)

Overgangsregeling vakbekwaamheid C (OV-C)

Al behaald U moet nog doen
RV1 VM2-C en VM3-C (Techniek, Lading en Administratie)
V2C en V3C Overgangsexamen Vakbekwaamheid C (OV-C) (Verkeer, Techniek Module 2)

In het overgangsexamen wordt Techniek uit module 1 niet specifiek getoetst, maar wel als bekend verondersteld

Al behaald U moet nog doen
RV1 en V2C VM2-C (Techniek, Lading)
RV1 en V3C VM2-C (Techniek, Lading)
V2C RVM1-C en VM2-C (Verkeer, Techniek, Lading)
V3C RVM1-C en VM2-C (Verkeer, Techniek, Lading)

Overgangsexamens

Overgangsexamen rijbewijs C1 Overgangsexamen rijbewijs C Overgangsexamen vakbekwaamheid-C

feedback