Vrachtautorijbewijs halen

Oekraïens rijbewijs C

  Oekraïense chauffeurs die in het bezit zijn van een Oekraïens rijbewijs C en onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, kunnen in Nederland de vakbekwaamheid halen.

  In afstemming met de RDW is hiervoor het volgende proces ingericht:

  • De opleider controleert of een kandidaat onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming valt.
  • De opleider controleert of de kandidaat een geldig Oekraïens rijbewijs C heeft.
  • De opleider kan vervolgens een kandidaatsnummer aanvragen met het formulier ‘Aanvraag kandidaatsnummer’. Dit is terug te vinden op het vademecum. Dit formulier moet de opleider door de kandidaat laten invullen en ondertekenen. De opleider mailt het formulier vervolgens naar klantenservice.ccv@cbr.nl. In deze mail wordt ook aangegeven wat er voor de betreffende kandidaat wordt aangevraagd; een BRBC1 (voor kandidaten met een geldig rijbewijs C1) of een BRBC (voor kandidaten met een geldig rijbewijs C). Met het opvoeren van deze code wordt een vrijstelling voor RVM1-C1 of RVM1-C mogelijk gemaakt.
  • Nadat het CBR deze code heeft opgevoerd, kan de opleider in TOP Internet de examens VM2-C, VM3-C, de praktische toets en de Toets besloten terrein reserveren. Voor de theorie-examens kan ook eventueel gebruik gemaakt worden van de theorie-examens met tolk.
  • Voorafgaand aan het afnemen van de theorie-examens wordt op de theorielocatie de IND status van de kandidaat gecontroleerd.
  • Als de kandidaat geslaagd is voor alle examens wordt een Verklaring van Vakbekwaamheid C door het CBR verzonden naar de RDW.
  • De kandidaat kan vervolgens een kwalificatiekaart aanvragen bij de RDW. Meer informatie vindt u hier: Kwalificatiekaart aanvragen | RDW.
  • De RDW controleert of aan alle voorwaarden voor de kwalificatiekaart is voldaan. Als dat het geval is, geeft de RDW de kwalificatiekaart aan de kandidaat af.

   Ukrainian driving licence C

   If you have a valid Ukrainian driving licence for the category C(1) and if the directive for temporary protection applies to you, you are able to gain the certificate of professional competence (code 95) in the Netherlands. You have to contact a trainer to make reservations for the exams.

   Click here for more information about hiring an interpreter for the exams.