Vrachtautorijbewijs halen

Doorstromen van C1/C met/zonder code 95

Als u uw Vrachtauto rijbewijs wilt uitbreiden, kunt u aanvullende examens doen.

Doorstromen van C1 naar C

Als u een Vrachtauto rijbewijs C1 heeft zonder code 95 en u wilt het Vrachtauto rijbewijs C zonder code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1-C (RVM1-C)Vrachtauto C praktijkU moet het theorie-examen RVM1-C behalen, voordat u het praktijkexamen kunt reserveren.

Doorstromen van C1 met code 95 naar C met code 95

Als u het Vrachtauto rijbewijs C1 met de code 95 heeft en u wilt het Vrachtauto rijbewijs C met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1-C (RVM1-C)Vakbekwaamheid C Toets besloten terrein of Toets simulatorVrachtauto C praktijkU moet het theorie-examen RVM1-C behalen, voordat u het praktijkexamen kunt reserveren.

Doorstromen van C1 zonder code 95 naar C met code 95

Als u het Vrachtauto rijbewijs C1 zonder code 95 heeft en u wilt het Vrachtauto rijbewijs C met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1-C (RVM1-C)Examen Vakbekwaamheid Module 2-C (VM2-C)Examen Vakbekwaamheid Module 3-C (VM3-C)Vakbekwaamheid C Toets besloten terrein of Toets simulatorVakbekwaamheid C Praktische toetsVrachtauto C praktijk

Doorstromen van C zonder code 95 naar C met code 95

Als u het Vrachtauto rijbewijs C zonder de code 95 heeft en u wilt het Vrachtauto rijbewijs C met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Vakbekwaamheid Module 2-C (VM2-C)Examen Vakbekwaamheid Module 3-C (VM3-C)Vakbekwaamheid C Toets besloten terrein of Toets simulatorVakbekwaamheid C Praktische toets

Doorstromen van C1 zonder code 95 naar C1 met code 95

Als u het Vrachtauto rijbewijs C1 zonder de code 95 heeft en u wilt het Vrachtauto rijbewijs C1 met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Vakbekwaamheid Module 2-C (VM2-C)Examen Vakbekwaamheid Module 3-C (VM3-C)Vakbekwaamheid C1 Toets besloten terrein of Toets simulatorVakbekwaamheid C Praktische toets

Doorstromen van C naar D

Heeft u het Vrachtauto rijbewijs C en wilt u het Bus rijbewijs D halen? Dan moet u alle examens behalen die vereist zijn voor het rijbewijs dat u wilt halen. Heeft u een geldig resultaat voor RV1 of RV1 light? Dan kunt u zolang dit resultaat nog geldig is, gebruikmaken van de overgangsregeling.