Vrachtauto

Buitenlandse examens en nascholing

Nederlandse examens laten registreren voor in het buitenland

Examens registeren

Als u uw in Nederland afgelegde examens in het buitenland wilt laten registreren om een code 95 op uw EG/EER rijbewijs te krijgen, heeft u een (omwissel)certificaat basiskwalificatie nodig.

Voor het omwisselcertificaat moet u geldige uitslagen hebben met een voldoende voor de vakbekwaamheidsexamens en praktijktoetsen.

Nascholing registreren

Als u in Nederland gevolgde nascholing in het buitenland wilt laten registreren, kunnen wij een certificaat voor u opstellen. Met dit certificaat toont u aan dat u in Nederland nascholing heeft gevolgd.

Let op! Controleer eerst bij de bevoegde autoriteit van het betreffende land of dit certificaat geaccepteerd wordt. Omdat het in sommige landen niet mogelijk is losse cursussen te registreren, adviseren wij de volledige 35-urige nascholing in Nederland te volgen.

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van een (omwissel-)certificaat basiskwalificatie/nascholing kunt u onderstaand aanvraagformulier gebruiken. De kosten voor een omwisselcertificaat zijn:

€ 25,05

Buitenlandse examens in Nederland registreren

Als u in het buitenland nascholing heeft gevolgd, kunt u deze bij ons laten registreren.

U moet hiervoor:

  • aantonen dat u heeft deelgenomen aan een nascholingscursus die voldoet aan de eisen van de Richtlijn vakbekwaamheid bij een daarvoor gecertificeerde opleider. Dit kan door het aanleveren van een originele verklaring of certificaat afkomstig van de autoriteit of van de opleider uit het EU land waar u nascholing heeft gevolgd.
  • aantonen dat u tijdens het volgen van de nascholing in het betreffende land woonde en/of werkte.

U kunt u verzoek tot registratie sturen naar:

CBR t.a.v. divisie CCV Postbus 1810 2280 DV Rijswijk

Als u een EU rijbewijs heeft met code 95 of een EU kwalificatiekaart, kunt u deze bij de RDW omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

feedback