Theorie-examen motor

Onderwerpen in het theorie-examen

De vragen in het theorie-examen motor gaan over acht onderwerpen:

Onderwerp Omschrijving van het onderwerp
Gebruik van de weg De plaats op de weg, voorsorteren, inhalen, maximumsnelheid, stilstaan en parkeren.
Voorrang en voor laten gaan Voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres Onder andere over rijden op een autosnelweg of een rotonde. En wat je wel en niet mag doen bij bijvoorbeeld een militaire colonne of tijdens een bijzondere manoeuvre.
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties Het gebruik van lichten, geven van signalen, zithouding, gebruik van helmen en reageren in noodsituaties zoals pech en een ongeluk.
Verkeerstekens en aanwijzingen Verkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek en aanwijzingen van bijvoorbeeld agenten.
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor een veilige verkeersdeelname en om zuinig te rijden? En welke risico's zijn er?
Wetgeving De algemene voorschriften uit de verkeerswetgeving en documenten die te maken hebben met het gebruik van het voertuig.
Voertuigkennis De eisen die aan het voertuig gesteld worden zoals lading en verlichting, en kennis van bijvoorbeeld dashboardsymbolen en gebruik van spiegels.