Rijbewijs Bus D met code 95

Examen Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases (V3D)

Voor kandidaten die hun rijbewijs D1 of D met code 95 willen halen.

Wat wordt er getoetst?

U krijgt onder andere vragen over:

  • veiligheidsaspecten
  • milieuaspecten
  • relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • relevante bepalingen in de vervoerswetgeving

Toetsing volgens de vastgestelde exameneisen
De overheid heeft beperkende maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De inhoud van de examens is niet afgestemd op deze tijdelijke maatregelen. Dit geldt onder andere voor de rij- en rusttijden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de rij- en rusttijden op enkele onderdelen tot 1 juni versoepeld. De examens worden niet aangepast op deze tijdelijke maatregel. In de examens worden de reguliere bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Verordening (EG) nr. 561/2006) getoetst.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen duurt 120 minuten en bestaat uit 45 vragen (3 cases van 15 vragen).

Kijk hier voor een algemene uitleg over het theorie-examen.

Wat zijn de toelatingseisen?

U moet minimaal 17 jaar zijn.

Zie ook beperkingen op de bevoegdheden.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

Op uw computer zit een rekenmachine, die u tijdens het examen mag gebruiken.

Wanneer ben ik geslaagd?

U bent geslaagd als u 36 of meer vragen goed heeft beantwoord.

Wanneer krijg ik de uitslag?

Na het examen ziet u meteen de uitslag op uw scherm. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag van het examen geldig?

De uitslag is 2 jaar geldig.

Kan ik een examen met extra tijd of individueel begeleid examen doen?

Ja.

Kijk hier voor informatie over examen met extra tijd en individueel begeleid examen.

Wat kost het examen?

€ 40,55

Toeslag bij extra tijd: € 11,00

Toeslag bij individueel begeleid examen (langer dan 60 minuten): € 55,50

feedback