Rijbewijs Bus D met code 95

Vakbekwaamheid D1/D Praktische toets (VPTD1/VPTD)

Voor kandidaten die een rijbewijs D1 of D met code 95 willen halen.

Wat wordt er getoetst?

U wordt onder andere getoetst op:

 • beroepshouding
 • reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden
 • veilig vervoeren van bagage (verdeling, vastzetten)
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • voorkomen van fysieke risico’s
 • invullen van een Europees schadeformulier
 • maatregelen bij noodsituaties

Kijk hier voor de 

Hoe ziet de toets eruit?

De praktische toets duurt 30 minuten. De toets wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider. Tijdens de toets krijgt u vier verschillende scenario's.

De scenario’s van de praktische toets D en D1 zijn terug te vinden in Hoofdstuk 8.1 van het Raamwerk praktijktoetsen.

Kijk hier voor het 

Wat zijn de toelatingseisen?

 • een geldig Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel)
 • of een Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel) waarvan de geldigheidsduur is verstreken
 • of een geldig EG/EER rijbewijs B (automaat of schakel) en een geldig identiteitsbewijs
 • minimaal 17 jaar

Kijk hier voor meer informatie over het experiment leeftijdsverlaging D.

Wat moet ik meenemen naar de toets?

 • een geldig Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel)
 • of een Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel) waarvan de geldigheidsduur is verstreken
 • of een geldig EG/EER rijbewijs B (automaat of schakel) en een geldig identiteitsbewijs

Wanneer ben ik geslaagd?

Na de toets krijgt u meteen de uitslag.

Hoe lang is de uitslag van de toets geldig?

De uitslag is 2 jaar geldig.

Wat kost de toets?

Uw opleider neemt deze toets af en bepaalt het tarief.

Hoe kan ik reserveren?

U kunt de toets alleen reserveren via een gecertificeerde opleider.

Meer informatie en examenvoorwaarden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw opleider of kijken in het Raamwerk praktijktoetsen.

feedback