Busrijbewijs halen

Rijbewijs Bus D met code 95

Met een Bus rijbewijs D met code 95 mag u een motorrijtuig besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen (exclusief de bestuurder). Met een Bus rijbewijs D met code 95 mag u beroepsmatig vervoer verrichten.

Geldigheid

  • Het Bus rijbewijs D met code 95 is maximaal 5 jaar geldig.
  • Om uw D-rijbewijs te vernieuwen, moet u onder andere een Gezondheidsverklaring indienen.
  • Als u uw code 95 wilt verlengen, moet u nascholingscursussen volgen.
Kijk voor meer informatie over het rijbewijs en code 95 op de website van de RDW. Voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente. Een aantal gemeenten houdt een proef, waarbij u een rijbewijs digitaal kunt aanvragen als u er een rijbewijscategorie bij krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Voorwaarden Bus Rijbewijs D met code 95

Voordat u een Bus rijbewijs D met code 95 kunt aanvragen, moet u onder andere aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Minimum leeftijd

Voor het aanvragen van het D rijbewijs met code 95 moet u minimaal 18 jaar zijn. Bekijk een overzicht van beperkingen op de bevoegdheden.

U moet minimaal 24 jaar zijn om het D rijbewijs zonder code 95 aan te vragen.

Rijbewijs B

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gezondheidsverklaring

Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Gezondheidsverklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. 

Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Te behalen examens

Examen Bus rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1D)Examen Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie (V2D)Examen Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases (V3D)Vakbekwaamheid D1/D Praktische toets (VPTD1/VPTD)Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein (VPBD) of Toets simulator DExamen Bus D praktijk (D)U mag het praktijkexamen Vrachtauto D praktijk doen, zodra u de theorie-examens RV1D en V2D heeft gehaald. Het theorie-examen V3D, de praktische toets D en de toets besloten terrein of de toets simulator D mogen voor of na het praktijkexamen D worden afgelegd. De praktische toets D wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider Prakische toets. Ook de toets besloten terrein D en de toets simulator D wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider toets besloten terrein. Op dit moment zijn er nog geen opleiders die de Toets simulator D aanbieden.

Als u binnen twee jaar slaagt voor alle theorie-examens, de toetsen en het praktijkexamen wordt er een Verklaring van Rijvaardigheid en een Verklaring van Vakbekwaamheid naar de RDW verstuurd. De Verklaring van Rijvaardigheid is 3 jaar geldig.

Afhankelijk van het voertuig waarmee u uw praktijkexamen aflegt, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor enkele van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

Opleiders

Er zijn verschillende opleiders, bij wie u een opleiding voor het D-rijbewijs kunt volgen. Zie onze Rijschoolzoeker.

feedback