Nieuwe examenstructuur vanaf 1 juli 2023

Overgangsregeling theorie-examens Bus

Heeft u voor 1 juli 2023 al één of meer theorie-examens behaald, dan komt u in aanmerking voor de overgangsregeling.

Let op! De oude examens RV1D (L/P), R/V2D en V3D worden aangeboden tot 1 september 2023 om de mogelijkheid te geven de examens in de oude structuur af te ronden. De resultaten van de oude examens behaald in de periode tussen 1 juli 2023 en 1 september 2023 tellen niet mee als het theorie-examentraject niet geheel afgerond is.

Voorbeeld:
U heeft RV1D behaald in april 2023, V2D in augustus 2023, maar zakt in augustus 2023 voor V3D. Dan telt na 1 september 2023 het resultaat van V2D niet meer. Het resultaat van RV1D telt wel mee, want dat is behaald voor 1 juli 2023.

In de overzichten hieronder ziet u welke examens u na 1 juli 2023 nog moet doen.

Overgangsregeling rijbewijstraject D1 (OR-D1)

Al behaald U moet nog doen
RV1D-light Overgangsexamen Rijbewijs D1 (OR-D1) (Vervoer van passagiers en lading en Administratie)
R2D RVM1-D1 (Verkeer, Techniek, Vervoer van passagiers en lading en Administratie)


Overgangsregeling rijbewijstraject D (OR-D)

Al behaald U moet nog doen
RV1D Overgangsexamen Rijbewijs D (OR-D) (Vervoer van passagiers en lading en Administratie)
R2D RVM1-D (Verkeer, Techniek, Vervoer van passagiers en lading en Administratie)


Overgangsregeling vakbekwaamheid D1 (OV-D)

Al behaald U moet nog doen
RV1D-light VM2-D en VM3-D (Techniek, Vervoer van passagiers en lading en Administratie)
V2D en V3D Overgangsexamen Vakbekwaamheid D (OV-D) (Verkeer, Techniek Module 2, vervoer van passagiers en lading)


In het overgangsexamen wordt Techniek uit module 1 niet specifiek getoetst, maar wel als bekend verondersteld.

Al behaald U moet nog doen
RV1D-light + V2D VM2-D (Techniek, Vervoer van passagiers en lading)
RV1D-light + V3D VM2-D (Techniek, Vervoer van passagiers en lading)
V2D RVM1-D1 en VM2-D (Verkeer, Techniek, Vervoer van passagiers en lading)
V3D RVM1-D1 en VM2-D (Verkeer, Techniek, Vervoer van passagiers en lading)


Overgangsregeling vakbekwaamheid D (OV-D)

Al behaald U moet nog doen
RV1D VM2-D en VM3-D (Techniek, Vervoer van passagiers en lading en Administratie)
V2D en V3D Overgangsexamen Vakbekwaamheid D (OV-D) (Verkeer, Techniek Module 2, Vervoer van passagiers en lading)

In het overgangsexamen wordt Techniek uit module 1 niet specifiek getoetst, maar wel als bekend verondersteld.

Al behaald U moet nog doen
RV1D en V2D VM2-D (Techniek, Vervoer van passagiers en lading)
RV1D en V3D VM2-D (Techniek, Vervoer van passagiers en lading)
V2D RVM1-D en VM2-D (Verkeer, Techniek, Vervoer van passagiers en lading)
V3D RVM1-D en VM2-D (Verkeer, Techniek, Vervoer van passagiers en lading)


Overgangsexamens

Overgangsexamen rijbewijs D1 Overgangsexamen rijbewijs D Overgangsexamen vakbekwaamheid-D

feedback