Busrijbewijs halen

Leeftijdsverlaging D/DE Rijbewijs

De minimumleeftijd voor het behalen van het rijbewijs D/DE is verlaagd

Van 1 januari 2011 tot 1 januari 2017 heeft het experiment leeftijdsverlaging D plaatsgevonden. De uitkomst van dit experiment heeft voldoende basis gegeven om de verlaging van de minimumleeftijd van buschauffeurs naar 18 of 20 jaar, afhankelijk van het traject en het soort dienst, definitief wettelijk te regelen. Dit geldt niet alleen voor de rijbewijscategorie D, maar ook voor E bij D. Met ingang van 4 september 2017 is het Reglement Rijbewijzen Artikel 5 hierop gewijzigd.

De wijziging van het Reglement Rijbewijzen houdt het volgende in

De verlaging geldt alleen voor rijbewijs D/DE met code 95. De minimumleeftijd is verlaagd naar 18 jaar. Uw leeftijd bepaalt daarna wel welk type busvervoer u mag verrichten. In onderstaand schema ziet u welke beperkingen zijn opgelegd aan het behalen van het rijbewijs op de minimumleeftijd.

Minimumleeftijd rijbewijs D en E bij D met code 95 en beperkingen op bevoegdheden na behalen rijbewijs

24 jaar - Geen beperkingen

21 jaar - Geen beperkingen

20 jaar - Uitsluitend rijden op Nederlands grondgebied

18 jaar - Uitsluitend rijden op Nederlands grondgebied + rijden van geregelde diensten waarvan het traject ten hoogste 50 km is.

Uitsluitend rijden op Nederlands grondgebied + verzorgen van vervoer zonder passagiers.