Busrijbewijs halen

Doorstromen van D1/D met/zonder code 95

Als u een bepaald Bus Rijbewijs heeft en u wilt deze uitbreiden, moet u aanvullende examens doen.

Doorstromen van D1 naar D

Als u een Bus rijbewijs D1 heeft zonder code 95 en u wilt het Bus rijbewijs D zonder code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Bus rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus
Bus D praktijk

Doorstromen van D1 met code 95 naar D met code 95

Als u het Bus rijbewijs D1 met de code 95 heeft en u wilt het Bus rijbewijs D met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Bus rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus
Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein of Toets simulator
Bus D praktijk

Doorstromen van D1 zonder code 95 naar D met code 95

Als u het Bus rijbewijs D1 zonder code 95 heeft en u wilt het Bus rijbewijs D met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Bus rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek plus
Examen Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie
Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases
Vakbekwaamheid D Praktische toets
Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein of Toets simulator
Bus D praktijk

Doorstromen van D zonder code 95 naar D met code 95

Als u het Bus rijbewijs D zonder de code 95 heeft en u wilt het Bus rijbewijs D met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie Bus rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases Vakbekwaamheid D Praktische toets Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein of Toets simulator

Doorstromen van D naar C

Heeft u het Bus rijbewijs D en wilt u het Vrachtauto rijbewijs C halen? Dan moet u alle examens behalen die vereist zijn voor het rijbewijs dat u wilt halen, behalve theorie deel 1, Verkeer en Techniek (light) (RV1). Dat examen is voor beide categorieën gelijk en hoeft u dus niet opnieuw te halen. Let hierbij wel op de geldigheid van 2 jaar voor de uitslag van dit examen.

feedback