Busrijbewijs halen

Doorstromen van D1/D met/zonder code 95

Als u een bepaald Bus Rijbewijs heeft en u wilt deze uitbreiden, moet u aanvullende examens doen.

Doorstromen van D1 naar D

Als u een Bus rijbewijs D1 heeft zonder code 95 en u wilt het Bus rijbewijs D zonder code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-D (RVM1-D)

Bus D praktijk

Doorstromen van D1 met code 95 naar D met code 95

Als u het Bus rijbewijs D1 met de code 95 heeft en u wilt het Bus rijbewijs D met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-D (RVM1-D)

Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein (VPBD) of Toets simulator
Bus D praktijk

U moet het theorie-examen RVM1-D behalen, voordat u het praktijkexamen kunt reserveren.

Doorstromen van D1 zonder code 95 naar D met code 95

Als u het Bus rijbewijs D1 zonder code 95 heeft en u wilt het Bus rijbewijs D met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-D (RVM1-D)
Examen Vakbekwaamheid module 2-D (VM2-D)
Examen Vakbekwaamheid module 3-D (VM3-D)
Vakbekwaamheid D Praktische toets (VPTD)
Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein (VPBD) of Toets simulator
Bus D praktijk

U moet het theorie-examen RVM1-D behalen, voordat u het praktijkexamen kunt reserveren.

Doorstromen van D zonder code 95 naar D met code 95

Als u het Bus rijbewijs D zonder de code 95 heeft en u wilt het Bus rijbewijs D met code 95 halen, moet u de volgende examens doen:

Examen Vakbekwaamheid module 2-D (VM2-D)

Examen Vakbekwaamheid module 3-D (VM3-D)

Vakbekwaamheid D Praktische toets (VPTD)
Vakbekwaamheid D Toets besloten terrein (VPBD) of Toets simulator

Doorstromen van D naar C

Heeft u het Bus rijbewijs D en wilt u het Vrachtauto rijbewijs C halen? Dan moet u alle examens behalen die vereist zijn voor het rijbewijs dat u wilt halen. Heeft u een geldig resultaat voor RV1(D) of RV1(D) light? Dan kunt u zolang dit resultaat nog geldig is, gebruikmaken van de overgangsregeling.