Vrijstellingen recreatievaart

Beperkte examens KVB2

Indien u al in het bezit bent van behaalde diploma’s of certificaten bestaat de mogelijkheid dat u kunt volstaan met het afleggen van een beperkt examen ter verkrijging van het Klein Vaarbewijs II.

Een beperkt examen beslaat alleen de examenonderdelen die niet zijn vrijgesteld op basis van uw al behaalde diploma(‘s).

In onderstaand overzicht kunt u nalezen of uw eerder behaalde diploma recht geeft op het afleggen van een beperkt examen.

Examenpagina KVBB

Examenpagina KVBZ

Aanvragen Klein Vaarbewijs

Via Mijn CBR kunt u het Klein Vaarbewijs II aanvragen. U kunt het pasje al voor het examen aanvragen zodat u snel na het examen uw pasje krijgt. U kunt ook via een papieren aanvraagformulier het Klein Vaarbewijs II aanvragen.

Digitaal aanvragen via Mijn CBR

Aanvraagformulier Vaarbewijs

Op het vaarbewijs dat u ontvangt staat ook direct ICC vermeld.

Indien u een Klein Vaarbewijs II aanvraagt, dan hoeft u geen Klein Vaarbewijs I aan te vragen. Het Klein Vaarbewijs II is namelijk inclusief Klein Vaarbewijs I.

Het vaarbewijs wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.

Kosten vaarbewijs

€ 11,10