Recreatievaart

Vrijstellingen recreatievaart

Bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid, diploma’s of opleidingscertificaten geven een gedeeltelijke of volledige vrijstelling voor de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs of het Groot Pleziervaartbewijs.

De exacte voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsplicht zijn te vinden in Hoofdstuk 7 van de Binnenvaartregeling.

Buitenlandse vaarbewijzen genoemd in bijlage 7.1. en 7.2. van de binnenvaartregeling worden wel als gelijkwaardig vaarbewijs erkend op basis van internationale afspraken, maar geven geen recht op afgifte van een Nederlands Klein Vaarbewijs. Deze worden alleen afgegeven op basis van de in bijlage 7.2. genoemde Nederlandse diploma's en bewijzen van vaarbekwaamheid.

Volledige vrijstellingen

Kijk in het overzicht met volledige vrijstellingen of uw diploma een volledige vrijstelling geeft voor het Klein Vaarbewijs I, Klein Vaarbewijs II of het Groot Pleziervaartbewijs I of II.

Met een volledige vrijstelling hoeft u geen examen meer te doen voor het betreffende vaarbewijs. Als u een volledige vrijstelling heeft op basis van een CCV-diploma dan kunt u direct het betreffende vaarbewijs (en de gezondheidsverklaring) aanvragen. Voor alle andere diploma’s geldt dat u eerst vrijstelling moet aanvragen. Na toekenning van de vrijstelling kunt u het vaarbewijs (en de gezondheidsverklaring) aanvragen.

Volledige vrijstellingen recreatievaart

Gedeeltelijke vrijstellingen Klein Vaarbewijzen I en II

Met een gedeeltelijke vrijstelling kunt u een beperkt examen voor het Klein Vaarbewijs I of het Klein Vaarbewijs II aanvragen. Een beperkt examen bevat alleen onderwerpen die niet zijn vrijgesteld op basis van het al behaalde diploma.

In onderstaand overzicht kunt u nagaan of uw eerder behaalde diploma(‘s) recht geven op een beperkte vrijstelling. Ook ziet u welk beperkt examen u moet doen om het betreffende vaarbewijs te behalen.

Via onderstaande links vindt u informatie over de beperkte examens. Na toekenning van de vrijstelling kunt u het betreffende examen aanvragen.

Beperkte examens KVB1 (KVBD en KVBS)Beperkte examens KVB2 (KVBB en KVBZ)

Gedeeltelijke vrijstellingen Groot Pleziervaartbewijs II

De volgende CCV-diploma’s geven vrijstelling voor de theorie-examens CWO Groot Motorschip theorie A en B. Als u in het bezit bent van één van deze diploma’s dan hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. U kunt zich direct aanmelden voor het praktijkexamen CWO Groot Motorschip II (GMSP).

  • CCV-diploma Schipper Zeilvaart
  • CCV-diploma Schipper Rijnvaart
  • CCV-diploma Aspirant Schipper

Wat kost een vrijstelling?

De kosten voor het beoordelen van een vrijstelling zijn

€ 26,35

Vrijstellingen aantekening Radar recreatievaart

Om de toevoeging ‘radar’ op uw Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs te mogen zetten, komt alleen een officieel radarpatent in aanmerking. Voor Nederland is dit alleen het bij het CBR/CCV te behalen radarpatent. Deze wordt automatisch vermeld op uw vaarbewijs bij afgifte van een vaarbewijs voor de recreatievaart (nieuw of duplicaat).

Wanneer u geen radarpatent heeft, afgegeven door het CBR/CCV, zult u voor de toevoeging radar eerst een vrijstelling moeten aanvragen. In het vrijstellingenoverzicht vindt u het volledige overzicht welke diploma’s hiervoor in aanmerking komen.

Aanvragen vrijstelling

De snelste manier om een vrijstelling aan te vragen is via Mijn CBR. Nu vrijstelling aanvragen op Mijn CBR

  1. Klik op Start
  2. Klik op de juiste vrijstelling (Let goed op dat u juiste vrijstelling aanvraagt. Bij een verkeerde aanvraag moet u opnieuw betalen)
  3. U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven

Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier en een kopie van het diploma dat vrijstelling geeft naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling wordt uw verzoek beoordeeld.

Examenuitslag voor 2009 behaald

Heeft u een examenresultaat/getuigschrift recreatievaart behaald vóór 1 januari 2009? Op basis van de invoeringswet Binnenvaartwet artikel 17 worden deze niet meer in behandeling genomen voor de aanvraag van een vaarbewijs.