Recreatievaart

Varen in het buitenland / ICC

De vaarbewijzen voor de recreatievaart zijn sinds 1 januari 2010 voorzien van een ICC. Hieronder staat van welke type ICC uw vaarbewijs is voorzien:

 • Het Klein Vaarbewijs I is ook een ICC Inland waters
 • Het Klein Vaarbewijs II is ook een ICC Inland + Coastal waters
 • Het Groot Pleziervaartbewijs I is ook een ICC Inland waters
 • Het Groot Pleziervaartbewijs II is ook een ICC Inland + Coastal waters

Als u in het bezit bent van een Klein Vaarbewijs I of II of een Groot Pleziervaartbewijs I of II wordt hiernaast geen los ICC verstrekt.

Varen in het buitenland

De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken (resolutie 40 UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs moeten hebben, oftewel het International Certificate of Competence (ICC). Zie ook 'Varen in het buitenland' op de website Varen doe je samen.
Ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig, dan kan het zijn dat in het buitenland gevraagd wordt om uw ICC te tonen als u daar met een pleziervaartuig vaart. Wanneer u met uw boot naar of in het buitenland wilt varen, is het raadzaam u voldoende voor te bereiden en u te laten informeren over de algemene en specifieke regels en voorschriften die in bepaalde landen gelden. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

ICC Coastal waters

Als u niet in het bezit bent van een Klein Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs en alleen op de kustwateren in het buitenland wilt varen, dan is het mogelijk een los ICC aan te vragen. Dit is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een diploma die recht geeft op een los ICC voor de kustwateren. Hieronder treft u een overzicht van deze diploma’s:

Aanvragen vrijstelling ICC

De snelste manier om een vrijstelling voor een los ICC aan te vragen is via Mijn CBR.

Nu vrijstelling aanvragen op Mijn CBR

 1. Klik op Start
 2. Klik op Volledige vrijstelling - ICC Coastal Waters
 3. U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven

Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier en een kopie van het diploma dat vrijstelling geeft naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling wordt uw verzoek beoordeeld.

Aanvragen gezondheidsverklaring en ICC pas

 1. Nadat uw vrijstelling is toegewezen dient u uw Gezondheidsverklaring recreatievaart in.
 2. De ICC pas kunt u aanvragen via het aanvraagformulier ICC Coastal Waters.
  Als het CBR uw aanvraag voor de pas heeft ontvangen krijgt u een brief met het verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling stuurt het CBR het ICC Coastal Waters binnen twee weken naar u toe.

Papieren ICC

Mocht u nog in het bezit zijn van een voor 1 januari 2010 door de ANWB afgegeven papieren ICC Kustwateren, dan blijft deze geldig tot de vervaldatum. Als u uw oude papieren ICC Kustwateren wilt verlengen kan dit alleen door deze om te ruilen voor een nieuw exemplaar (ICC Coastal Waters).

U kunt dit doen via het aanvraagformulier omruilen vaarbewijs. Stuur het formulier en uw oude ICC naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling stuurt het CBR het ICC binnen twee weken naar u toe.