Recreatievaart

Groot Pleziervaartbewijs II

Het Groot Pleziervaartbewijs II geldt voor de vaart op alle binnenwateren.

Het Groot Pleziervaartbewijs II is ook een International Certificate of Competence (ICC) voor inland and coastal waters.

Geldigheid

Het Groot Pleziervaartbewijs II is onbeperkt geldig. Tenzij u een medische beperking heeft. In dat geval geldt er wel een beperkte geldigheidsduur.

Voorwaarden Groot Pleziervaartbewijs II

Voordat u een Groot Pleziervaartbewijs II kunt aanvragen, moet u minimaal 18 jaar zijn en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Gezondheidsverklaring

Om een Groot Pleziervaartbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Voor het aanvragen van een Groot Pleziervaartbewijs II moet u in het bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring.

Gezondheidsverklaring

Examens

Om het Groot Pleziervaartbewijs II te halen, moet u zowel het theorie- als het praktijkexamen CWO Groot Motorschip met goed gevolg hebben afgelegd.

Theorie-examen CWO Groot Motorschip deel A (GMSA)Theorie-examen CWO Groot Motorschip deel B (GMSB)Praktijkexamen CWO Groot MotorschipVoor deelname aan het praktijkexamen CWO Groot Motorschip dient u in het bezit te zijn van een geldig Klein Vaarbewijs II (alle binnenwateren) of een geldig examenresultaat Klein Vaarbewijs II en een geldig marifoon bedieningscertificaat (marifoon basiscertificaat, MARCOM-B of MARCOM-A).

U kunt ervoor kiezen beide examens in één keer achter elkaar af te leggen. U reserveert dan het examen GMSA en GMSB achter elkaar. Pas als u geslaagd bent voor beide onderdelen van het theorie-examen kunt u het praktijkexamen aanvragen.

Aanvragen Groot Pleziervaartbewijs II

De snelste manier om een nieuw vaarbewijs (dat is automatisch ook ICC!) aan te vragen is via Mijn CBR.

Nu Gezondheidsverklaring recreatievaart aanvragen op Mijn CBRU volgt alle verdere stappen zoals aangegeven.

Nu Vaarbewijs aanvragen op Mijn CBR

  1. Klik op Eerste aanvraag vaarbewijs
  2. Klik op Start
  3. U kiest de pas met de meeste bevoegdheden (waar u recht op heeft) LET OP! GPII is inclusief ICC
  4. U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven

Als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u het vaarbewijs inclusief ICC aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling stuurt het CBR het gewenste vaarbewijs binnen twee weken naar u toe.

Kosten vaarbewijs

€ 11,10

Vrijstelling

Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid c.q. diploma’s of opleidingscertificaten kan het zijn dat u op basis hiervan gedeeltelijk of volledig bent vrijgesteld van de examenverplichting voor het Groot Pleziervaartbewijs.

Vrijstellingen recreatievaart

Lesmateriaal

Heeft u vragen of opmerkingen over uw lesmateriaal? Hierover kunt u contact opnemen met uw opleider of de uitgever van het lesmateriaal.