Recreatievaart

Gezondheidsverklaring recreatievaart

Om een Klein Vaarbewijs, Groot Pleziervaartbewijs of los ICC Coastal waters te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. De keuringseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de Binnenvaartregeling. Om aan te tonen dat u aan de medische eisen voldoet moet u een Gezondheidsverklaring voor het vaarbewijs invullen. Met deze verklaring geeft u informatie over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het CBR beoordeelt met de informatie of u geschikt bent om te varen of dat er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is.

Wanneer moet u een gezondheidsverklaring indienen

 • Voor elke pas die u voor het eerst aanvraagt, moet u een gezondheidsverklaring indienen.
 • U moet dus per pas voor een Klein Vaarbewijs I, Klein Vaarbewijs II, Groot Pleziervaartbewijs I, Groot Pleziervaartbewijs II of een los ICC Coastal waters een aparte gezondheidsverklaring aanvragen.
 • Ook als u uw pas moet verlengen omdat deze verloopt door een medische beperking, moet u een gezondheidsverklaring indienen.

Let Op! Omdat u voor elke pas een aparte gezondheidsverklaring moet indienen, is het verstandig om goed op te letten welke pas u aanvraagt. U hoeft dus alleen de pas met de meeste bevoegdheden (waar u recht op heeft) aan te vragen. Ook staat ICC al vermeld op de Klein Vaarbewijzen en de Groot Pleziervaartbewijzen die door het CBR wordt afgegeven. Een aparte ICC pas is niet altijd nodig.

Invullen gezondheidsverklaring recreatievaart

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, voldoet u aan de medische eisen.

Mocht u één of meerdere vragen met ‘ja’ moeten beantwoorden, dan is mogelijk een verklaring van een arts vereist waarin de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. Indien een verklaring vereist is, krijgt u hierover bericht van het CBR. U krijgt een brief met de instructie om naar een arts te gaan. In deze brief staan ook de antwoorden die u op de vragen van de Gezondheidsverklaring heeft gegeven. U kunt hiervoor naar een huisarts of een medisch specialist. Bent u echter al gekeurd door een door ILT aangewezen keuringsartsen voor de zee- of binnenvaart dan is een verklaring van de huisarts of medisch specialist zeer waarschijnlijk niet nodig. U kunt dan de meest recente geneeskundige verklaring voor de Zee- of binnenvaart toesturen. Het CBR bekijkt de verklaring en alleen als nog aanvullende informatie nodig is krijgt u een verwijzing naar een arts.

Nadat het CBR de benodigde verklaring heeft ontvangen, zal de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR dit beoordelen en besluiten om:

 • Uw aanvraag zonder verdere beperkingen goed te keuren.
 • U nog een aparte keuring te laten ondergaan.
 • Uw aanvraag goed te keuren met een speciale vermelding en/of beperking van de geldigheidsduur.
 • Uw aanvraag af te wijzen.

Vragen van de Gezondheidsverklaring voor het Recreatievaarbewijs

  Geldigheidsduur besluit geschiktheid recreatievaart

  Het besluit over uw geschiktheid is:

  • 3 maanden geldig als u een arts moet bezoeken;
  • 6 maanden geldig als u geen arts hoeft te bezoeken.

  Dit geldt voor alle vaarbewijzen voor de recreatievaart. Dit betekent dat als uw vaarbewijspas niet binnen deze periode is afgegeven dat u dan opnieuw een gezondheidsverklaring moet indienen. Wij adviseren u daarom om eerst uw examen(s) te behalen en daarna uw gezondheidsverklaring voor het vaarbewijs in te dienen.

  Twijfelt u over uw gezondheid?

  Twijfelt u of u gezond genoeg bent om het vaarbewijs te halen vanwege een medische aandoening? U kunt uzelf ook eerst laten keuren door een van de door de ILT aangewezen keuringsartsen, volgens de keuringseisen voor de binnenvaart. Dit brengt extra kosten met zich mee. Wel voorkomt dit dat u mogelijk voor niets het examen aflegt.

  Kosten gezondheidsverklaring recreatievaart

  € 11,50

  Aanvragen gezondheidsverklaring recreatievaart

  De snelste en goedkoopste manier om een gezondheidsverklaring in te dienen is via Mijn CBR (Inloggen met SMS of App).

  Nu Gezondheidsverklaring Recreatievaart aanvragen op Mijn CBR

   Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een gezondheidsverklaring op papier aanvragen.