Recreatievaart

Begeleid examen extra tijd / individueel / tolk

Als u geen regulier recreatievaart theorie-examen kunt doen, zijn er twee mogelijkheden:

 • een regulier examen met extra tijd
 • een individueel begeleid examen

De kosten voor het examen extra tijd en het individueel begeleid examen zijn:

Toeslag bij extra tijd: € 12,35

Toeslag bij individueel begeleid examen (t/m 60 minuten): € 36,95

Toeslag bij individueel begeleid examen (langer dan 60 minuten): € 58,00

Heeft u een dyslexie- of dyscalculieverklaring dan kunt u binnen 14 dagen na de examendatum de toeslag terugvragen via dit formulier:

Terugvragen toeslag theorie-examen beroepsexamensEisen medische verklaring

Examen extra tijd

Wat is het ‘examen extra tijd’ wel?

 • Het examen wordt afgenomen in de reguliere examenruimte. Er zijn ook andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig.
 • U krijgt 15 minuten extra tijd voor dit examen.

  Wat is het ‘examen extra tijd’ niet?

  • U krijgt geen individuele begeleiding.
  • Er is geen geluid bij dit theorie-examen.

  Examen extra tijd aanvragen

  • U kunt het examen extra tijd reserveren via Mijn CBR.
  • Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een examen aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling zal het CBR uw examen indelen.

  Individueel begeleid examen

  Wat is het individueel examen wel?

  • Het examen wordt afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig.
  • Het examen wordt aan u voorgelezen door een medewerker van het CBR.
  • U krijgt 15 minuten extra tijd voor dit examen.

  Wat is het individueel examen niet?

  • Het examen is geen mondeling examen. De antwoorden op de examenvragen vult u in op het computerscherm.
  • Tijdens het examen wordt de vraag niet aan u uitgelegd.
  • Tijdens het examen kunt u geen vragen stellen.

  Individueel begeleid examen aanvragen

  • U kunt het individueel begeleid examen reserveren via Mijn CBR.
  • Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een examen aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling zal het CBR uw examen indelen.

   Tolk tijdens uw theorie-examen recreatievaart

   Door de internationalisering van onze samenleving speelt het CBR in op de vraag om in een andere taal dan het Nederlands examen te doen. Daarom wordt een tolk toegestaan bij diverse CCV theorie- en praktijkexamens (waaronder de theorie-examens*) recreatievaart).

   *) Het praktijkexamen CWO Groot motorschip kan niet met tolk worden afgelegd.

   Wanneer u bij het theorie-examen kiest voor een examen met een tolk, dan kiest u automatisch voor een individueel begeleid examen. Een individueel begeleid examen met tolk duurt 15 minuten langer dan een regulier examen. U betaalt dan de extra kosten voor een individueel examen plus de kosten voor een tolk.

   Ook moet u rekening houden met een langere reserveringstermijn.

   Inhuren Tolk bij HearHear

   Als u een tolk wilt inzetten tijdens uw theorie-examen, moet u dit zelf regelen. De kosten van de tolk zijn voor uw rekening.

   Het is op dit moment alleen mogelijk om een beëdigd tolk in te huren via HearHear. Is een tolk niet ingeschreven bij HearHear, dan kan de tolk niet ingezet worden. Een tolk van HearHear is onafhankelijk en kent de specifieke termen die voorkomen in het examen. Examens mogen in vrijwel alle talen worden getolkt, mits er een beëdigd tolk van die taal bij HearHear is ingeschreven.

   Let op: als de afspraak met HearHear niet goed is vastgelegd en u op het theorie-examen verschijnt zonder een door HearHear aangewezen tolk, gaat het examen niet door. U heeft dan geen recht op restitutie. Het examen wordt dan ook niet in het Nederlands afgenomen.

   Woorden die u zelf moet kennen

   Het CBR heeft woordenlijsten (ook wel terminologielijsten genoemd) opgesteld. De tolken bereiden zich aan de hand van deze lijst voor op uw examen. Ter voorbereiding op uw examen moet u de woorden in deze lijsten ook in het Nederlands kennen. Afhankelijk van de door u gekozen taal, zijn enkele woorden in de CBR-examens niet te vertalen zonder een toelichting op de betekenis te geven. Een toelichting is niet toegestaan omdat daarmee mogelijk het antwoord door de tolk wordt weggegeven. Om het examen zo goed mogelijk te laten verlopen, moet u de Nederlandse woorden op de lijst ook kennen.

   Woordenlijst Klein Vaarbewijs IWoordenlijst Klein Vaarbewijs IIWoordenlijst CWO Groot Motorschip AWoordenlijst CWO Groot Motorschip B

   Tijdens het examen

   Tijdens het theorie-examen leest de CBR-medewerker of de tolk de vragen van het scherm. U moet zelf de antwoorden aangeven op uw scherm. Het CBR draagt geen verantwoordelijkheid voor de correcte vertaling van de tolk.

   Theorie-examen reserveren

   Wanneer u een tolk wilt inzetten tijdens het theorie-examen, raden wij aan om eerst contact op te nemen met HearHear. In overleg met HearHear kunt u een locatie kiezen.

   Vervolgens kunt u het examen met tolk reserveren via Mijn CBR.

   Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een examen met tolk aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier e-mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl. Op het aanvraagformulier moet u ook aangeven op welke locatie u het examen wilt doen.

   Aanvraagformulier theorie-examen met tolkOverzicht locaties CCV-examens met tolk

   Interpreter for CBR exams

   Do you want to use an interpreter for your CBR exams? Make sure you hire an interpreter yourself (or with your trainer). The condition for this is that the interpreter is registered with HearHear. The interpreters from HearHear are independent and know the specific terms used in the exams.

   Please make sure you confirm the appointment with HearHear properly. If you appear for the exam without an interpreter registered with HearHear, the exam will not take place. You are then not entitled to a refund.

   First contact HearHear for more information. Then, if you want to make a reservation for a theory exam, click below for the application form.

   Application form for theory test with interpreter (in Dutch)

   Locations where an exam with an interpreter is possible

   The application form should be completed, signed en emailed to klantenservice.ccv@cbr.nl.

   Lesmateriaal

   Heeft u vragen of opmerkingen over uw lesmateriaal? Hierover kunt u contact opnemen met uw opleider of de uitgever van het lesmateriaal.