Recreatievaart

Begeleid examen extra tijd / individueel

Als u geen regulier recreatievaart theorie-examen kunt doen, zijn er twee mogelijkheden:

 • een regulier examen met extra tijd
 • een individueel begeleid examen

De kosten voor het examen extra tijd en het individueel begeleid examen zijn:

Toeslag bij extra tijd: € 12,00

Toeslag bij individueel begeleid examen KV1 (t/m 60 minuten): € 35,25

Toeslag bij individueel begeleid examen KV2 (langer dan 60 minuten): € 58,00

Heeft u een dyslexie- of dyscalculieverklaring dan kunt u (alléén bij een theorie-examen met extra tijd) binnen 14 dagen na de examendatum de toeslag terugvragen via dit formulier.

Examen extra tijd

Wat is het ‘examen extra tijd’ wel?

Het examen wordt afgenomen in de reguliere examenruimte. Er zijn ook andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig.

 • U krijgt 15 minuten extra tijd voor dit examen.

Wat is het ‘examen extra tijd’ niet?

 • U krijgt geen individuele begeleiding.
 • Er is geen geluid bij dit theorie-examen.

Examen extra tijd aanvragen

 • Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een examen aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling zal het CBR uw examen indelen.

Individueel begeleid examen

Wat is het individueel examen wel?

 • Het examen wordt afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig.
 • Het examen wordt aan u voorgelezen door een medewerker van het CBR.
 • U krijgt 15 minuten extra tijd voor dit examen.

Wat is het individueel examen niet?

 • Het examen is geen mondeling examen. De antwoorden op de examenvragen vult u in op het computerscherm.
 • Tijdens het examen wordt de vraag niet aan u uitgelegd.
 • Tijdens het examen kunt u geen vragen stellen.

Individueel begeleid examen aanvragen

Heeft u een medische verklaring? Dan mag u uw examens individueel begeleid afleggen. Voordat u het eerste examen gaat aanvragen moet u uw medische verklaring naar klantenservice.ccv@cbr.nl sturen. Vermeld in de e-mail:

 • Uw naam
 • Kandidaatnummer of BSN
 • Voor welk examen het bestemd is.

Zodra uw medische verklaring door ons is verwerkt, ontvangt u een e-mail waarna u het individueel begeleid examen kunt reserveren via MijnCBR.

Zonder medische verklaring moet u eerst een keer een regulier examen of een examen met extra tijd doen.

  Tolk tijdens uw theorie-examen recreatievaart

  Door de internationalisering van onze samenleving speelt het CBR in op de vraag om in een andere taal dan het Nederlands examen te doen. Daarom wordt een tolk toegestaan bij diverse CCV theorie- en praktijkexamens (waaronder de theorie-examens*) recreatievaart). Het betreft een pilot. De pilot loopt tot 31 december 2020.

  *) Het praktijkexamen CWO Groot motorschip kan niet met tolk worden afgelegd.

  Wanneer u bij het theorie-examen kiest voor een examen met een tolk, dan kiest u automatisch voor een individueel begeleid examen. Een individueel begeleid examen duurt 15 minuten langer dan een regulier examen. U betaalt dan de extra kosten voor een individueel examen plus de kosten voor een tolk.

  Ook moet u rekening houden met een langere reserveringstermijn. Tussen uw aanvraag en het examen kan minimaal 6 weken zitten.

  Tolkennet

  Als u een tolk wilt inzetten tijdens uw theorie-examen, moet u dit zelf regelen.

  Het is op dit moment alleen mogelijk om een beëdigd tolk in te huren via TolkenNet. Is een tolk niet ingeschreven bij TolkenNet, dan kan de tolk niet ingezet worden. Een tolk van Tolkennet is onafhankelijk en kent de specifieke termen die voorkomen in het examen. Examens mogen in vrijwel alle talen worden getolkt, mits er een beëdigd tolk van die taal bij TolkenNet is ingeschreven.

  Let op: als de afspraak met TolkenNet niet goed is vastgelegd en u op het theorie examen verschijnt zonder een door TolkenNet aangewezen tolk, gaat het examen niet door. U heeft dan geen recht op restitutie. Het examen wordt dan ook niet in het Nederlands afgenomen.

  Woorden die u zelf moet kennen

  Het CBR heeft terminologielijsten opgesteld. De tolken bereiden zich aan de hand van deze lijst voor op uw examen. Ter voorbereiding op uw examen moet u de woorden in deze lijsten ook in het Nederlands kennen. Afhankelijk van de door u gekozen taal, zijn enkele woorden in de CBR-examens niet te vertalen zonder een toelichting op de betekenis te geven. Een toelichting is niet toegestaan omdat daarmee mogelijk het antwoord door de tolk wordt weggegeven. Om het examen zo goed mogelijk te laten verlopen, moet u de Nederlandse woorden op de lijst ook kennen.

  Tijdens het examen

  Tijdens het theorie-examen leest de CBR-medewerker of de tolk de vragen van het scherm. U moet zelf de antwoorden aangeven op uw scherm. Het CBR draagt geen verantwoordelijkheid voor de correcte vertaling van de tolk.

  Theorie-examen reserveren

  Wanneer u een tolk wilt inzetten tijdens het theorie-examen, raden wij aan om eerst contact op te nemen met TolkenNet. In overleg met TolkenNet kunt u een locatie kiezen.

  Hieronder vindt u de locaties waarbij de inzet van een tolk mogelijk is

  Vervolgens kunt u het examen aanvragen. Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl. Op het aanvraagformulier moet u ook aangeven op welke locatie u het examen wilt doen. De kosten van de tolk zijn voor uw rekening.

  Interpreter for CBR exams

  It is possible to use an interpreter for the theory exams recreational boating. . 
  It is only possible to hire an interpreter via TolkenNet’. An interpreter of ‘TolkenNet’ is independent, and knows the specific terms. 

  If you want to hire an interpreter for your exams, you have to do this yourself.

  Please first contact TolkenNet for more information. Then, if you want to make a reservation for a theory exam fill out this application form. The application form should be signed en emailed to klantenservice.ccv@cbr.nl.

  Click below for the list of locations of theory exams with an interpreter.

  feedback