Versie van Recreatievaart

Varen in het buitenland / ICC

De vaarbewijzen voor de recreatievaart zijn sinds 1 januari 2010 voorzien van een ICC. Hieronder staat van welke type ICC uw vaarbewijs is voorzien:

 • Het Klein Vaarbewijs I is tevens een ICC Inland waters
 • Het Klein Vaarbewijs II is tevens een ICC Inland + Coastal waters
 • Het Groot Pleziervaartbewijs I is tevens een ICC Inland waters
 • Het Groot Pleziervaartbewijs II is tevens een ICC Inland + Coastal waters

Als u in het bezit bent van een Klein Vaarbewijs I of II of een Groot Pleziervaartbewijs I of II is het niet mogelijk naast uw vaarbewijs nog een los ICC aan te vragen.

Varen in het buitenland

De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken (resolutie 40 UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs moeten hebben, oftewel het International Certificate of Competence (ICC). Zie ook 'Varen in het buitenland' op de website Varen doe je samen.
Ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig, dan kan het zijn dat in het buitenland gevraagd wordt om uw ICC te tonen als u daar met een pleziervaartuig vaart. Wanneer u met uw boot naar of in het buitenland wilt varen, is het raadzaam u voldoende voor te bereiden en u te laten informeren over de algemene en specifieke regels en voorschriften die in bepaalde landen gelden. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

ICC Coastal waters

Als u niet in het bezit bent van een Klein Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs en alleen op de kustwateren in het buitenland wilt varen, dan is het mogelijk een los ICC aan te vragen. Dit is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een diploma die recht geeft op een los ICC voor de kustwateren. Hieronder treft u een overzicht van deze diploma’s:

Aanvragen ICC

De snelste manier om in het bezit te komen van een los ICC is via Mijn CBR. Nadat u bent ingelogd volgt u de volgende stappen:

 1. Klik op het tabblad Alle taken of op de button Iets anders
 2. Klik (onder Recreatievaart) op Vrijstelling examen recreatievaart
 3. Klik op Start
 4. Klik op Volledige vrijstelling - ICC Coastal Waters
 5. U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven
 6. Nadat uw vrijstelling is toegewezen dient u uw gezondheidsverklaring recreatievaart in. Alle informatie over de gezondheidsverklaring vindt u hier.
 7. U kunt uw ICC pas aanvragen via MijnCBR (onder Recreatievaart) via Vaarbewijs aanvragen
 8. Klik op Eerste aanvraag vaarbewijs
 9. Klik op Start
 10. Klik op ICC Coastal Waters
 11. U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven

Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een los ICC aanvragen via aanvraagformulier(Volledige en gedeeltelijke vrijstelling vaarbewijs). Stuur het formulier en een kopie van het diploma dat vrijstelling geeft naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling wordt uw verzoek beoordeeld. Daarna kunt u een gezondheidsverklaring en ICC pas aanvragen.

Papieren ICC

Mocht u nog in het bezit zijn van een voor 1 januari 2010 door de ANWB afgegeven papieren ICC Kustwateren, dan blijft deze geldig tot de vervaldatum. Als u uw oude papieren ICC Kustwateren wilt verlengen kan dit alleen door deze om te ruilen voor een nieuw exemplaar (ICC Coastal Waters).

U kunt dit doen via het aanvraagformulier (Omruilen). Stuur het formulier en uw oude ICC naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling stuurt het CBR het ICC binnen twee weken naar u toe.

feedback