Recreatievaart

Vrijstellingen recreatievaart

Let op: aanvragen kan pas vanaf 1 januari 2020

Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid, diploma’s of opleidingscertificaten kan het zijn dat u op basis hiervan gedeeltelijk of volledig bent vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs.

De exacte voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsplicht zijn te vinden in Hoofdstuk 7 van de Binnenvaartregeling.

Beperkte vrijstellingen

Indien u een gedeeltelijke vrijstelling krijgt, kunt u zich opgeven voor een beperkt examen Klein Vaarbewijs.

Beperkte examens KVB1

Beperkte examens KVB2

Vrijstellingsverzoek

Vrijstellingsverzoeken kunnen per 1 januari 2020 bij het CBR worden ingediend. Tot 1 december 2019 kunt u nog terecht bij VAMEX. Is uw vrijstellingsverzoek al door VAMEX behandeld, maar bent u voor 1 januari 2020 nog niet geslaagd voor het examen, dan moet u een nieuw vrijstellingsverzoek indienen bij het CBR. Dit kan ook vanaf 1 januari 2020.

Volledige vrijstellingen

Indien u een volledige vrijstelling krijgt kunt u direct het Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs aanvragen.

Aanvragen volledige vrijstelling

Via een aanvraagformulier kunt u het Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs aanvragen. U moet een kopie van uw diploma wat recht geeft op de vrijstelling meesturen met het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier: aanvragen vaarbewijs (pas beschikbaar vanaf 1 januari 2020).

feedback