Recreatievaart

Varen in het buitenland / ICC

De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken (resolutie 40 UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs moeten hebben, oftewel het International Certificate of Competence (ICC). Zie ook 'Varen in het buitenland' op de website Varen doe je samen.

Ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig, dan kan het zijn dat in het buitenland gevraagd wordt om uw ICC te tonen als u daar met een pleziervaartuig vaart.

Het ICC wordt in Nederland afgegeven door het CBR en is geïntegreerd in het Klein Vaarbewijs. Het geïntegreerde document kent twee versies, afhankelijk van het geldende vaargebied:

  • Het Klein Vaarbewijs I (of GPB I) is tevens een ICC Inland waters
  • Het Klein Vaarbewijs II (of GPB II) is tevens een ICC Inland + Coastal waters

Afgifte van het ICC is ook mogelijk op basis van het (Beperkt) Groot Vaarbewijs A of B of het Rijnpatent. Dit leidt automatisch tot de afgifte van een van de bovengenoemde gecombineerde versies.

ICC Coastal waters

Naast de bovengenoemde geïntegreerde versies geeft het CBR ook een losse ICC Coastal waters af aan degenen die niet beschikken over een van de bovengenoemde vaarbewijzen, maar wel in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie of een relevant zeevaartdiploma voor de beroepsvaart.

Het volledige overzicht van diploma’s die recht geven op een ICC voor de kustwateren is opgenomen in het document diploma’s t.b.v. vrijstelling ICC.

Papieren ICC

Mocht u nog in het bezit zijn van een voor 1 januari 2010 door de ANWB afgegeven papieren ICC, dan blijft deze geldig tot de vervaldatum. Als u uw oude ICC wilt verlengen kan dit alleen door een omzetting aan te vragen van uw huidige vaarbewijs. Daarmee heeft u dan beide documenten op één pas.

Omruilen vaarbewijs

Varen in het buitenland

Wanneer u met uw boot naar of in het buitenland wilt varen, is het raadzaam u voldoende voor te bereiden en u te laten informeren over de algemene en specifieke regels en voorschriften die in bepaalde landen gelden. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

feedback