Recreatievaart

Klein Vaarbewijs II

Het Klein Vaarbewijs II is geldig op ‘rivieren-kanalen-meren’, Eems/Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en op de Oosterschelde en Westerschelde. Het Klein Vaarbewijs II is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.

Geldigheid

Het Klein Vaarbewijs II is onbeperkt geldig. Tenzij u een medische beperking heeft. In dat geval geldt er wel een beperkte geldigheidsduur.

Voorwaarden Klein Vaarbewijs II

Voordat u een Klein Vaarbewijs II kunt aanvragen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Gezondheidsverklaring

Om een Klein Vaarbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als u een aanvraag indient voor uw eerste vaarbewijs dan dient u een medische gezondheidsverklaring in te vullen.

Gezondheidsverklaring

Examens

Om het Klein Vaarbewijs II te halen, moet u slagen voor het examen KVB1 en KVB2.

Examen Klein Vaarbewijs 1Examen Klein Vaarbewijs 2
U kunt ervoor kiezen beide examens in één keer achter elkaar af te leggen. U reserveert dan het examen KVB1 en KVB2 achter elkaar. Indien u hiervoor kiest dan komt u pas voor een Klein Vaarbewijs II in aanmerking nadat u voor beide examens geslaagd bent. Slaagt u alleen voor KVB2 en niet voor KVB1, dan kunt u nog geen Klein Vaarbewijs II aanvragen. Slaagt u alleen voor KVB1 dan kunt u, indien u dit wil, wel een Klein Vaarbewijs I aanvragen.

Aanvragen Klein Vaarbewijs II

Via Mijn CBR kunt u het Klein Vaarbewijs II aanvragen. U kunt het pasje al voor het examen aanvragen zodat u snel na het examen uw pasje krijgt. U kunt ook via een papieren aanvraagformulier het Klein Vaarbewijs II aanvragen.

Digitaal aanvragen via Mijn CBR

Op het vaarbewijs dat u ontvangt staat ook direct ICC vermeld.

Indien u een Klein Vaarbewijs II aanvraagt, dan hoeft u geen Klein Vaarbewijs I aan te vragen. Het Klein Vaarbewijs II is namelijk inclusief Klein Vaarbewijs I.

Het vaarbewijs wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.

Kosten vaarbewijs

€ 10,00

Vrijstelling

Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid, diploma’s of opleidingscertificaten kan het zijn dat u op basis hiervan gedeeltelijk of volledig bent vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs.

Vrijstellingen recreatievaart

feedback