Recreatievaart

Groot Pleziervaartbewijs II

Het Groot Pleziervaartbewijs II geldt voor de vaart op alle binnenwateren. Het Groot Pleziervaartbewijs II is tevens een International Certificate of Competence (ICC) voor inland and coastal waters.

Geldigheid

Het Groot Pleziervaartbewijs II is onbeperkt geldig. Tenzij u een medische beperking heeft. In dat geval geldt er wel een beperkte geldigheidsduur.

Voorwaarden Groot Pleziervaartbewijs II

Voordat u een Groot Pleziervaartbewijs II kunt aanvragen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Gezondheidsverklaring

Om een Groot Pleziervaartbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Voor het aanvragen van een Groot Pleziervaartbewijs II moet u in het bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring.

Gezondheidsverklaring

Examens

Om het Groot Pleziervaartbewijs II te halen, moet u zowel het theorie- als het praktijkexamen CWO Groot Motorschip met goed gevolg hebben afgelegd.

Theorie-examen CWO Groot Motorschip deel A (GMSA)

Theorie-examen CWO Groot Motorschip deel B (GMSB)

Praktijkexamen CWO Groot Motorschip

U kunt ervoor kiezen beide examens in één keer achter elkaar af te leggen. U reserveert dan het examen GMSA en GMSB achter elkaar. Pas als u geslaagd bent voor beide onderdelen van het theorie-examen kunt u het praktijkexamen aanvragen.

Aanvragen Groot Pleziervaartbewijs II

Via Mijn CBR kunt u het Groot Pleziervaartbewijs II aanvragen. U kunt het pasje al voor het examen aanvragen zodat u snel na het examen uw pasje krijgt. U kunt ook via een papieren aanvraagformulier het Groot Pleziervaartbewijs II aanvragen.

Digitaal aanvragen via Mijn CBR

Op het vaarbewijs dat u ontvangt staat ook direct ICC vermeld.

Indien u een Klein Vaarbewijs II aanvraagt, dan hoeft u geen Klein Vaarbewijs I aan te vragen. Het Klein Vaarbewijs II is namelijk inclusief Klein Vaarbewijs I.

Het vaarbewijs wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.

Kosten vaarbewijs

€ 10,00

Vrijstelling

Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid c.q. diploma’s of opleidingscertificaten kan het zijn dat u op basis hiervan gedeeltelijk of volledig bent vrijgesteld van de examenverplichting voor het Groot Pleziervaartbewijs.

Vrijstellingen recreatievaart

feedback