Recreatievaart

Duplicaat aanvragen

*Let op: aanvragen kan pas vanaf 1 januari 2020

Als u uw vaarbewijs kwijt bent (bijvoorbeeld door verlies of diefstal) kunt u een duplicaat aanvragen. Bij de aanvraag voor een duplicaat dient u tevens een door ons opgestelde verklaring van vermissing te ondertekenen en mee te sturen met uw aanvraag.

Via *Mijn CBR kunt u een duplicaat vaarbewijs aanvragen. De betaling doet u direct via IDEAL. U ontvangt uw vaarbewijs per post thuis.

Kosten duplicaat vaarbewijs

€ 10,00

U kunt ook via een papieren aanvraagformulier een duplicaat van het vaarbewijs aanvragen. Op het formulier staat beschreven hoe het proces in zijn werk gaat en wat u precies moet doen.

feedback