Wat is er aan de hand bij het CBR?

Voorrangsaanpak medische beoordeling

Regelmatig krijgt het CBR vragen of verzoeken om aanvragen van klanten met voorrang in behandeling te nemen. Daarvoor kennen we een voorrangsaanpak die erop gericht is om het verlopen van rijbewijzen zoveel mogelijk te voorkomen. Om willekeur te voorkomen, passen we de voorrangsaanpak consequent toe.

Het CBR behandelt alle gezondheidsverklaringen op volgorde van binnenkomst. Door de achterstand die is ontstaan, zijn de wachttijden echter opgelopen. Hierdoor komt het voor dat een rijbewijs verloopt voordat iemand een besluit van het CBR heeft ontvangen. Daarom heeft het CBR sinds begin 2019 ook een voorrangsaanpak.

Voorrangsaanpak beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs hebben de hoogste prioriteit. Dit betekent dat bij het in behandeling nemen van de gezondheidsverklaring het CBR de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten houdt, ongeacht wanneer de beroepschauffeur de gezondheidsverklaring indient.

Ook kunnen beroepschauffeurs met uitzonderlijke omstandigheden zich melden via belangenorganisaties als Transport & Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Evofenedex en de Ambulancezorg.

Voorrangsaanpak andere klanten

Ook voor alle andere klanten houdt het CBR de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten. De mensen van wie het rijbewijs als eerste verloopt, worden als eerste geholpen. De klant moet dan wel de gezondheidsverklaring tijdig hebben ingevuld. In ieder geval 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs. Is de gezondheidsverklaring later ingediend, dan kan de klant via de Klantenservice van het CBR een beroep doen om met voorrang behandeld te worden. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden (zie hieronder).

Burgers kunnen zich ook melden via belangenorganisaties als de ANBO, KBO-PCOB en de ANWB. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt over voorrangsbehandeling, die identiek zijn aan de criteria die het CBR hanteert (zie hieronder).

Voorrang in een schrijnende situatie

Klanten die de gezondheidsverklaring minder dan 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs hebben ingediend en door het verlopen van het rijbewijs in een schrijnende situatie terecht komen, kunnen via de Klantenservice met voorrang geholpen worden. Daarvoor hanteren we strikte criteria:

  • Het rijbewijs verloopt binnen 3 weken;
  • De gezondheidsverklaring is minimaal twee maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs ingediend;
  • Er is sprake van een schrijnende situatie, doordat
    - iemand beroepsmatig afhankelijk is van het rijbewijs (bijvoorbeeld als koerier);
    - er speciale omstandigheden zijn in de familie zoals mantelzorg, of;
    - het theoriecertificaat binnen vier maanden dreigt te verlopen.

Overige verzoeken

Naast de hierboven beschreven aanpak melden klanten zich ook via de klachtenprocedure van het CBR, de media, brieven aan de minister of kamerleden en de Nationale Ombudsman. Ook voor deze klanten hanteren we de hierboven genoemde criteria voor het krijgen van voorrang.

feedback