Wat is er aan de hand bij het CBR?

Voorrangsaanpak medische beoordeling

Regelmatig krijgt het CBR vragen of verzoeken om aanvragen van klanten met voorrang in behandeling te nemen. Daarvoor kennen we een voorrangsaanpak die erop gericht is om het verlopen van rijbewijzen zoveel mogelijk te voorkomen. Om willekeur te voorkomen, passen we de voorrangsaanpak consequent toe.

Het CBR behandelt normaal gesproken alle Gezondheidsverklaringen op volgorde van binnenkomst. Door de achterstand die is ontstaan, zijn de wachttijden echter opgelopen. Sinds begin dit jaar kijken we daarom naar de verloopdatum van het rijbewijs en helpen we de mensen van wie het rijbewijs als eerste verloopt, ook het eerst. Daarvoor moet de Gezondheidsverklaring wel 90 dagen voor het verlopen van het rijbewijs zijn ingediend. Om schrijnende situaties te voorkomen heeft het CBR daarnaast een voorrangsaanpak ingevoerd.

Voorrangsaanpak beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs hebben de hoogste prioriteit. Dit betekent dat bij het in behandeling nemen van de Gezondheidsverklaring het CBR de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten houdt, ongeacht wanneer de beroepschauffeur de Gezondheidsverklaring indient.

Ook kunnen beroepschauffeurs met uitzonderlijke omstandigheden zich melden via belangenorganisaties als Transport & Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Evofenedex en de Ambulancezorg.

Voorrang voor 75+-ers die in de 75+-regeling vallen

Valt u in de 75+-regeling en mag u dus rijden met een verlopen rijbewijs? Maar twijfelt u of u nog wel veilig kunt rijden, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit is gegaan? Dan is het belangrijk dat u snel gekeurd wordt. Neem dan contact op met de klantenservice. Zij kunnen ervoor zorgen dat uw Gezondheidsverklaring met voorrang wordt behandeld.

Komt u de problemen omdat u dringend moet rijden in het buitenland?
Dan mogen wij in de volgende situaties een uitzondering maken:

 • u heeft een familielid in het buitenland; of
 • er is een familielid overleden die in het buitenland woont; of
 • u werkt in het buitenland; of
 • andere onvoorziene (opeenstapelende) schrijnende factoren.

U kunt onze klantenservice bellen als u in een van deze situaties zit. Zij helpen u dan verder.

Voorrangsaanpak andere klanten

Ook voor alle andere klanten houdt het CBR de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten. De mensen van wie het rijbewijs als eerste verloopt, worden als eerste geholpen. De klant moet dan wel de Gezondheidsverklaring 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs hebben ingediend. Is de Gezondheidsverklaring later ingediend, dan kan de klant via de Klantenservice van het CBR een beroep doen om met voorrang behandeld te worden. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden (zie hieronder - Voorrang in een schrijnende situatie).

Burgers kunnen zich ook melden via belangenorganisaties als de ANBO, KBO-PCOB en KBO-Brabant. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt over voorrangsbehandeling, die identiek zijn aan de criteria die het CBR hanteert (zie hieronder - Voorrang in een schrijnende situatie).

Tot slot krijgen examenkandidaten die het theorie-certificaat al hebben gehaald, voorrang als dit theorie-certificaat binnen 4 maanden verloopt. Neem hiervoor 4 maanden voordat het certificaat verloopt contact op met onze Klantenservice 088 227 77 00.

Voorrang in een schrijnende situatie

Klanten die de Gezondheidsverklaring minder dan 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs hebben ingediend en door het verlopen van het rijbewijs in een schrijnende situatie terecht komen, kunnen via de Klantenservice met voorrang geholpen worden. Daarvoor hanteren we strikte criteria:

 • Het rijbewijs verloopt binnen 3 weken;
 • De Gezondheidsverklaring is minimaal twee maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs ingediend;
 • Er is sprake van een schrijnende situatie, doordat
  - iemand beroepsmatig afhankelijk is van het rijbewijs (bijvoorbeeld als koerier);
  - er speciale omstandigheden zijn in de familie zoals mantelzorg, of;
  - het theoriecertificaat binnen vier maanden dreigt te verlopen.

Overige verzoeken

Naast de hierboven beschreven aanpak melden klanten zich ook via de klachtenprocedure van het CBR, de media, brieven aan de minister of Kamerleden en de Nationale Ombudsman. Ook voor deze klanten hanteren we de hierboven genoemde criteria voor het krijgen van voorrang.

feedback