Wat is er aan de hand bij het CBR?

Lange wachttijden bij medische beoordelingen

Waardoor is de achterstand ontstaan?

De invoering van een nieuw systeem voor de afhandeling van Gezondheidsverklaringen heeft vertraging opgelopen. Dit heeft gezorgd voor langere wachttijden. Begrijpelijkerwijs leidde dat tot onrust bij burgers die in grote getale steeds eerder hun gezondheidsverklaring indienden. Hierdoor werd de wachtrij langer. Voor 2019 verwachten we dat er zo’n 100.000 gezondheidsverklaringen meer dan normaal worden ingediend. Tegelijkertijd kampt het CBR met een tekort aan artsen om alle gezondheidsverklaringen te beoordelen.

Wat betekent dat voor klanten?

Als klanten niets mankeren of een aandoening hebben die door het nieuwe systeem automatisch kan worden beoordeeld (bijvoorbeeld als u afwijkende oogwaardes heeft), dan worden klanten heel snel geholpen. Zij krijgen of direct of binnen enkele weken een besluit over hun rijgeschiktheid. Dit geldt voor een derde van onze klanten. Als de aandoening complexer is en de Gezondheidsverklaring door een arts van het CBR beoordeeld moet worden, dan zijn de wachttijden op dit moment langer dan normaal.

Hoe lang is de wachttijd op dit moment?

Actuele informatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn Gezondheidsverklaring?

Is er een voorrangsregeling voor mensen die in de problemen komen als het rijbewijs verloopt?

Beroepschauffeurs krijgen altijd voorrang. We streven ernaar om hun Gezondheidsverklaring in behandeling te nemen voordat hun rijbewijs verloopt. Ook burgers die de gezondheidsverklaring tijdig hebben ingediend krijgen voorrang. Zij moeten de Gezondheidsverklaring in ieder geval 90 dagen voor de verloopdatum hebben ingediend. In bepaalde gevallen kunnen ook mensen die de gezondheidsverklaring later hebben ingediend voorrang krijgen. Vanuit zorgvuldigheid hanteren we daarbij strikte voorwaarden.

Wat kan ik het beste doen als ik nog een Gezondheidsverklaring moet indienen?

Ons advies is om de Gezondheidsverklaring op tijd, maar niet te vroeg in te dienen. Dat betekent: vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Als u gezondheidsproblemen heeft, dan raden we aan vijf maanden van tevoren te beginnen, omdat u dan waarschijnlijk als onderdeel van de beoordeling ook naar een arts of specialist wordt doorverwezen. We kunnen u helaas niet sneller helpen als u de gezondheidsverklaring eerder indient.

Hoe zit het met een speciale regeling voor 75-plussers?

Vanaf 1 december mag een groot aantal 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Als zij voor de verloopdatum van hun rijbewijs de Gezondheidsverklaring hebben ingediend en voldoen aan een aantal voorwaarden, dan kunnen zij tot maximaal 1 jaar na de verloopdatum van het rijbewijs blijven rijden. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Ik wil mijn rijbewijs niet verlengen, maar halen. Wat kan ik het beste doen?

Direct starten met het indienen van een Gezondheidsverklaring. Dit advies geldt vooral als je medische problemen hebt of een beperking. Als je eenmaal je theorie hebt gehaald, is deze 1,5 jaar geldig. Verloopt je theorie-certificaat binnen 4 maanden, dan krijg je voorrang. Je Gezondheidsverklaring wordt dan sneller beoordeeld. Bel hiervoor vier maanden voor het verlopen van je certificaat naar onze klantenservice 088 - 227 77 00. Meer informatie lees je bij onze rijbewijstips.

Wanneer is de achterstand weggewerkt?

Het nieuwe systeem voor de afhandeling van Gezondheidsverklaringen is inmiddels volledig ingevoerd. Ook de werving van nieuwe artsen begint vruchten af te werpen. We verwachten dan ook dat de wachttijden geleidelijk af zullen nemen en eind 2020 weer op een normaal niveau zijn.

Ik heb kosten gemaakt door de lange wachttijden. Krijg ik die vergoed?

Het CBR biedt een compensatiemogelijkheid voor mensen die door de lange wachttijden extra kosten hebben gemaakt. Bijvoorbeeld omdat zij opnieuw gekeurd moesten worden of voor de spoedaanvraag van het rijbewijs bij de gemeente. Hiervoor gelden voorwaarden. Hier vind u meer informatie.

feedback