Wat is er aan de hand bij het CBR?

Achterstand bij medische beoordelingen

Waardoor is de achterstand ontstaan?

De invoering van een nieuw systeem voor de afhandeling van Gezondheidsverklaringen heeft vertraging opgelopen. Dit heeft gezorgd voor langere wachttijden. Begrijpelijkerwijs leidde dat tot onrust bij klanten die in grote getale steeds eerder hun Gezondheidsverklaring indienden. Hierdoor werd de wachtrij langer. Zo zijn in 2019 zo’n 100.000 gezondheidsverklaringen meer dan normaal ingediend. Tegelijkertijd kampte het CBR met een tekort aan artsen om alle gezondheidsverklaringen te beoordelen.

Wat betekent dit voor klanten?

Als klanten niets mankeren of een aandoening hebben die door het nieuwe systeem automatisch kan worden beoordeeld (bijvoorbeeld als u afwijkende oogwaardes heeft), dan worden klanten heel snel geholpen. Zij krijgen of direct of binnen enkele weken een besluit over hun rijgeschiktheid. Dit geldt voor een derde van onze klanten. Als de aandoening complexer is en de Gezondheidsverklaring door een arts van het CBR beoordeeld moet worden, dan zijn de wachttijden op dit moment langer dan normaal. Wij doen ons uiterste best te voorkomen dat het rijbewijs van klanten daardoor verloopt. We houden daarbij de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten. De klanten van wie het rijbewijs als eerste verloopt, helpen we ook het eerst. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de Gezondheidsverklaring 90 dagen voor de verloopdatum op het rijbewijs is ingediend.

Hoe lang is de wachttijd op dit moment?

Actuele informatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn Gezondheidsverklaring?

Is er een voorrangsregeling voor mensen die in de problemen komen als het rijbewijs verloopt?

Beroepschauffeurs krijgen voorrang dat betekent dat ongeacht wanneer zij hun Gezondheidsverklaring hebben ingediend, wij er naar streven te voorkomen dat hun rijbewijs verloopt. In bepaalde gevallen kunnen ook mensen die de gezondheidsverklaring later hebben ingediend dan 90 dagen voor het verlopen van hun rijbewijs voorrang krijgen. Vanuit zorgvuldigheid hanteren we daarbij strikte voorwaarden.

Wat kan ik het beste doen als ik nog een Gezondheidsverklaring moet indienen?

Ons advies is dat u de Gezondheidsverklaring 90 dagen voor het verlopen van uw rijbewijs heeft ingediend. Wij doen ons uiterste best te voorkomen dat uw rijbewijs verloopt. Wij proberen daarbij iedereen zo snel mogelijk te helpen, op een eerlijke manier. De mensen van wie het rijbewijs als eerste verloopt, helpen we ook het eerst. Zie voor meer informatie over de wachttijden: cbr.nl/reactietermijn.

Hoe zit het met een speciale regeling voor 75-plussers?

Vanaf 1 december mag een groot aantal 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Als zij voor de verloopdatum van hun rijbewijs de Gezondheidsverklaring hebben ingediend en voldoen aan een aantal voorwaarden, dan kunnen zij tot maximaal 1 jaar na de verloopdatum van het rijbewijs blijven rijden. De regeling geldt tot 1 juni 2021. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Ik wil mijn rijbewijs niet verlengen, maar halen. Wat kan ik het beste doen?

Direct starten met het indienen van een Gezondheidsverklaring. Dit advies geldt vooral als je medische problemen hebt of een beperking. Als je eenmaal je theorie hebt gehaald, is deze 1,5 jaar geldig. Verloopt je theorie-certificaat binnen 4 maanden, dan krijg je voorrang. Je Gezondheidsverklaring wordt dan sneller beoordeeld. Bel hiervoor vier maanden voor het verlopen van je certificaat naar onze klantenservice 088 - 227 77 00. Meer informatie lees je bij onze rijbewijstips.

Wanneer is de achterstand weggewerkt?

Het nieuwe systeem voor de afhandeling van Gezondheidsverklaringen is inmiddels volledig ingevoerd. Ook de werving van nieuwe artsen begint vruchten af te werpen. We verwachten dan ook dat de wachttijden geleidelijk af zullen nemen en eind 2020 weer op een normaal niveau zijn.

Ik heb kosten gemaakt door de lange wachttijden. Krijg ik die vergoed?

Het CBR biedt een compensatiemogelijkheid voor mensen die door de lange wachttijden extra kosten hebben gemaakt. Bijvoorbeeld omdat zij opnieuw gekeurd moesten worden of voor de spoedaanvraag van het rijbewijs bij de gemeente. Hiervoor gelden voorwaarden. Hier vind u meer informatie.

feedback