Visie en missie

Strategische koers CBR 2026

Het CBR heeft zijn strategische koers vastgesteld. Het geeft richting aan onze ambitie om van klassieke uitvoerder naar moderne publieke dienstverlener te bewegen. Dat betekent dat we bij de inrichting van onze dienstverlening steeds de belangen en behoeftes van onze klanten (burgers, bedrijven en professionals) als uitgangspunt nemen.