Visie en missie

Over Europa

CIECA

Het wegvallen van de Europese binnengrenzen biedt belangrijke mogelijkheden om de onveiligheid op de Europese wegen gecoördineerd aan te pakken Het CBR draagt met de andere Europese exameninstituten, verenigd in CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile) actief bij aan de harmonisatie van de regels en richtlijnen voor verkeersveiligheid in de Europese Unie.