Visie en missie

Over de rijopleiding in stappen

Het huidige rijexamen is onvermijdelijk een momentopname. Een succesvol examen garandeert niet dat iemand voortdurend veilig blíjft rijden. Met de ‘Rijopleiding in Stappen’ (RIS) worden kandidaten in vier modules meer gedegen voorbereid op deelname aan het verkeer. De resultaten mogen er zijn. Met 65 procent ligt het slagingspercentage van de RIS-kandidaten bijna twintig procent hoger dan traditioneel opgeleide leerlingen.

feedback