Visie en missie

Over de Rijopleiding in Stappen

Het huidige rijexamen is onvermijdelijk een momentopname. Een succesvol examen garandeert niet dat iemand voortdurend veilig blíjft rijden. Met de ‘Rijopleiding in Stappen’ (RIS) worden kandidaten in vier modules meer gedegen voorbereid op deelname aan het verkeer. De resultaten mogen er zijn. Met
62 procent ligt het slagingspercentage bij RIS-kandidaten bijna 12 procent hoger dan bij traditioneel opgeleide leerlingen.