Over het CBR

Visie en missie

Een veilig en mobiel Nederland, dat is waar we bij het CBR iedere dag aan werken. De samenleving verandert razendsnel en mobiliteit verandert mee. Deze veranderingen brengen naast mogelijkheden ook nieuwe risico’s met zich mee. Aan ons de taak de veiligheid en vakbekwaamheid binnen de mobiliteit in de gaten te houden door goed te beoordelen. Nieuwe technieken in de auto en op medisch gebied kunnen ons daarbij helpen, maar de inhoud van de beoordeling verandert hierdoor. Daarnaast zien we dat de andere klantwensen vragen om een aanpassing van onze dienstverlening.

In de toenemende complexiteit van het verkeer en de innoverende voertuigen wordt het er voor de bestuurder niet altijd gemakkelijker op. Juist in de transitie van de veranderende rol van de bestuurder dient het CBR een belangrijke rol te spelen, zowel voor de nieuwe als de bestaande bestuurders. We handelen in alle gevallen vanuit het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid en tegelijkertijd beseffen we dat mobiliteit voor ieder individu een kostbaar goed is. We kijken naar wat kan en moet volgens de regels, maar ook naar wat mag en mogelijk is. We passen de regels toe met oog voor de mens en de situatie waarin zij of hij verkeert.

De komende jaren willen wij een krachtige(re) rol in de verkeersveiligheid spelen. Dat doen we allereerst als modern exameninstituut met de huidige taken. Vanuit deze expertise willen we onderzoeken hoe we meer kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, samen met onze (keten)partners. Daarom gaan we naast de dagelijkse taakuitvoering ook innovatieve projecten starten.

Op basis van deze visie hebben we een passende missie geformuleerd, die ons richting geeft in de toekomst:

‘Veilig thuiskomen door toetsen, informeren en monitoren’

Toetsen

De examens en toetsen zijn en blijven onze basis. Daarbij zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Met nieuwe technologie kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn én een zinvolle bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.

Informeren

Onze klanten goed beoordelen en goed behandelen, dat blijft voorop staan bij het CBR. Daarnaast willen we onze klanten actief informeren en begeleiden, zodat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en verkeersveilige keuzes kunnen maken. Zo kan een social-mediacampagne mensen helpen een goede rijschool kiezen. Zo’n betere keuze leidt tot een beter opgeleide kandidaat. Maar ook voor onze ketenpartners is het CBR informatiebron als het gaat om kennis van de bestuurder.

Monitoren

Met behulp van moderne technologie in de auto in combinatie met big data (denk aan de experimenten van verzekeringsmaatschappijen) kunnen we het gedrag van de bestuurder in de mededelingenprocedure actief volgen en bijsturen. Dat kan van belang zijn voor al onze klantgroepen, maar vooral voor de kwetsbare – beginnende en oudere – bestuurders.