Over het CBR

Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

Wat doet het CBR voor een betere toegankelijkheid?

 • Een van de uitgangspunten bij ontwerp, bouw en ontwikkeling van onze websites is het voldoen aan de webrichtlijnen.
 • Wij maken op ons domein gebruik van een content management systeem dat de webrichtlijnen ondersteunt.
 • Medewerkers worden getraind om de webrichtlijnen te hanteren in hun werkzaamheden, zoals redactie, contentbeheerder en softwaretesten.
 • We laten de websites periodiek onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Gevonden knelpunten lossen we op.

Nalevingsstatus van onze platforms

Website: www.cbr.nl / Mijn CBR
Status: voldoet gedeeltelijk
Lees: toegankelijkheidsverklaring

Website: top.cbr.nl (besloten platform informatie en reserveringen voor opleiders)
Status: vervanging platform (start in 2021)
Lees: toegankelijkheidsverklaring

Website: werkenbijcbr.nl
Status: onderzoek is gestart
Lees: toegankelijkheidsverklaring

  Onderdelen waarop de website nog niet voldoet

  De toegankelijkheidverklaring is gebaseerd op de testresultaten van een onafhankelijk onderzoek.

  In maart 2020 is op verzoek van CBR onderzoek uitgevoerd (oplevering rapport op 25 maart) naar de toegankelijkheid van de website www.cbr.nl en Mijn CBR daarbinnen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de leverancier van het CMS, waarbij alle 50 richtlijnen van niveau A en AA zijn meegenomen in het onderzoek.

  In het rapport zijn afwijkingen geconstateerd op de toegankelijkheidseisen. De afwijkingen die in het rapport naar voren zijn gekomen zijn grotendeels opgelost. Voor de overgebleven afwijkingen worden oplossingen gerealiseerd.

  Ga naar het rapport

  Planning

  Er wordt vastgesteld welke toegankelijkheidsissues er zijn op de CBR-sites en verbeteringen worden gericht doorgevoerd. Het CBR verkent oplossingen voor documenten (PDF’s) die nog ontoegankelijk zijn. Het CBR gaat ook nader kijken naar beleid, kennis, controleprocessen en contracten die van invloed zijn op de kwaliteit en bruikbaarheid van de online dienstverlening. Op basis van de voortgang hierin wordt deze verklaring steeds aangepast en verfijnd.

  Laatste pagina-aanpassing: 23 september 2020

  Een verbetering melden

  Wij werken continu aan de verbetering van onze websites. Als u problemen heeft met de bruikbaarheid van de website, of u heeft geen toegang tot de informatie die u zoekt, laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en andere bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

  Uw problemen kunt u melden via: 

  formulier Toegankelijkheidsproblemen