Privacyverklaring

Klikgedrag, IP-adres en online vastleggen van gegevens

Om de inrichting van de website te optimaliseren wordt wel statistische informatie van bezoekers verzameld, zoals de bezoekersaantallen. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan het CBR haar dienstverlening aan bezoekers van de website verder optimaliseren.

Het CBR maakt daarbij gebruik van het IP-adres van de computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer het internet wordt bezocht. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers. Deze worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

Indien een kandidaat gebruik maakt van de dienst ‘Mijn CBR’ worden ook persoonsgegevens vastgelegd. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het CBR alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, bijvoorbeeld voor het machtigen van een rijschool om voor een kandidaat een praktijkexamen B te reserveren, of om een reservering te wijzigen of te raadplegen.